Trend Watching แพลตฟอร์มตอบโจทย์ยุคดิสรัปชั่น

รัชดา อภิรมย์เดช ผู้ก่อตั้ง และกรรมการผู้จัดการ SimpleWork
ผ่านไปเกือบ 1 เดือนแล้วสำหรับปีใหม่ 2562 ซึ่งความสำคัญของการเริ่มต้นศักราชใหม่ในมิติของธุรกิจคือการมองแนวโน้มรอบด้านเพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางเป้าหมายแต่ละปี โดยการเรียนรู้เรื่องเทรนด์ของยุคนี้อาจไม่ใช่เรื่องยาก เพราะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น การค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต แต่จะดีกว่าหากมีคนที่มีทักษะ และระบบในการศึกษาเรื่องเทรนด์ที่มีความสามารถ เพราะจะทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและใช้ได้จริง

ด้วยความสำคัญของเทรนด์ที่มีผลต่อธุรกิจ จึงทำให้บริษัท ซิมเปิ้ลเวิร์ค จำกัด (SimpleWork) บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ และนวัตกรรมที่ทำหน้าที่เป็นเพื่อนคู่คิดขององค์กร จึงนำเข้าโปรแกรมที่จะช่วยส่งเสริมการมองเทรนด์ สร้างวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคต และสามารถรับมือกับความคาดหวังของลูกค้าที่มากขึ้นทุกวันได้ โดยโปรแกรมดังกล่าวคือ “Trend Watching” ซึ่งเป็นโปรแกรมระดับโลกจากประเทศอังกฤษ

“รัชดา อภิรมย์เดช” ผู้ก่อตั้ง และกรรมการผู้จัดการ SimpleWork กล่าวว่าเรามีแนวคิดในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรที่เป็นลูกค้าของเราที่เรียกว่า simple work way ที่ประกอบด้วย S-strategy, I-innovation, M-management และ P-people หมายถึงการที่เราให้คำปรึกษา และเป็นเพื่อนคู่คิดขององค์กรในแง่กลยุทธ์ และนวัตกรรม โดยที่เราเน้นว่าต้องผ่านคนถึงจะทำให้ประสบความสำเร็จ

“จากแนวคิดดังกล่าว เราพยายามหาองค์ความรู้ระดับโลก มาผสมกับวิถีแบบไทย สร้างการผสมผสานที่ลงตัว และพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ โดยเกี่ยวกับด้าน innovation เราเล็งเห็นว่า หลักสูตร Trend Watching ของบริษัท Trend Watching จากประเทศอังกฤษที่มีสาขาทั่วโลกนั้นตอบโจทย์ดีที่สุด เพราะเป็นหลักสูตรที่มีเครื่องมือที่ใช้ได้จริง”

“บริษัท Trend Watching มีคนที่ทำตำแหน่ง trend watcher (คนเฝ้ามองเทรนด์) กว่า 3 พันคนทั่วโลก เพื่อรวบรวมข้อมูลเรียลไทม์ด้านนวัตกรรมและมีทีมวิจัยเพื่อวิเคราะห์เทรนด์ด้วย เทรนด์ที่รวบรวมได้มีทั้งเปิดให้ดาวน์โหลดฟรี และขายเป็นแพลตฟอร์มป้อนข้อมูลให้ผู้ซื้อตลอด เพราะฐานข้อมูลเรื่องเทรนด์เป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากเป็น input ที่เข้ามาเป็นส่วนประกอบในการวางแผนงานต่าง ๆ ได้”

“จุดเด่นของโปรแกรม Trend Watching คือตอบโจทย์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เร็วจนคาดไม่ถึง ซึ่งผลที่ตามมาคือองค์กรต่าง ๆ ไม่สามารถกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทจากการถามลูกค้าถึงความคาดหวังเหมือนเดิมได้ต่อไป โดยเฉพาะเมื่อเราอยู่ในยุคเศรษฐกิจแบบ expectation transfer คือการที่ธุรกิจหนึ่งไม่ได้แข่งกับบริษัทที่ทำธุรกิจแบบเดียวกันแล้ว เพราะลูกค้าถูกเอาใจด้วยเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น artificial intelligence (AI) และ robotics”

“รัชดา” อธิบายต่อว่า ความท้าทายในการใช้ฐานข้อมูลเรื่องเทรนด์ของประเทศไทยคือการที่หลายองค์กรมีข้อมูลเทรนด์นวัตกรรม แต่มักจะถูกเก็บไว้ที่แผนก research แผนกอื่น ๆ ไม่ได้เข้าไปดู และดึงมาใช้ เราจึงต้องจัดเป็นหลักสูตรที่ทำให้คนในองค์กร สามารถคิดเชิงกลยุทธ์ และคิดวิเคราะห์เองได้

“การดูเรื่องเทรนด์ต้องมององค์ประกอบ 3 ด้านมาพิจารณา ได้แก่ ความต้องการพื้นฐาน-basic needs, แรงขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลง-drivers of changes และนวัตกรรม-innovation ซึ่งจะทำให้เรามองเห็นจุดลงตัวที่ประกอบไปด้วยในความคาดหวังของลูกค้าที่ยังมีช่องว่าง expectation gaps, สิ่งใหม่-novelties และสิ่งที่เหมือนเดิมแต่มากขึ้น-more of the same”

“ดังนั้น หากองค์กรไหนที่วิ่งไล่ตามแต่ drivers of changes แต่ไม่สน basic needs ก็จะมีผลิตผลที่มีแต่ความเคลื่อนไหวใหม่ ๆ แนวแฟชั่น มาแล้วจากไป เพราะฉะนั้นเทรนด์ที่ดีต้องมองทั้ง 3 องค์ประกอบถึงจะทำให้เห็นโอกาสที่แท้จริง”

ภายใต้หลักสูตร Trend Watching มีแง่มุมของเทรนด์ถึง 16 เทรนด์ “รัชดา” จึงยกตัวอย่าง 3 เทรนด์ว่า หนึ่ง status seeker ซึ่งเป็นยุคที่คนอยากจะโชว์ความเป็นตัวตน และประสบการณ์ ซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนที่การโชว์ให้ความหมายถึงการโชว์ทรัพย์สิน หรือสิ่งของ และดูเหมือนว่า status seeker จะเป็นเทรนด์ที่ไม่สิ้นสุด

สอง playsumer จากข้อมูลเรื่องความเครียดพบว่าคนใน กทม.มีความเครียดมากถึง 45% ดังนั้น พวกเขาเหล่านี้มักจะหาทางออกด้วยการเข้าหาความบันเทิง ไม่ว่าจะเป็นการดูหนัง ฟังเพลง และสาม ubitech เป็นยุคที่คนต้องการให้เทคโนโลยีมาตอบโจทย์ชีวิต ดูได้จากตัวอย่างของคนไทยที่ใช้เวลาออนไลน์มากที่สุดในโลกคือเฉลี่ย 9.30 ชั่วโมงต่อวัน

“การที่แต่ละบริษัทจะดูเทรนด์เพื่อมากำหนดพันธกิจ หรือวิสัยทัศน์ของบริษัทอาจต้องดูหลายเทรนด์ แต่ไม่ควรดูมากเกินไป เพราะจะทำให้ไขว้เขว และหาจุดยืนไม่ได้ ซึ่ง SimpleWork จะช่วยให้คำแนะนำกับแต่ละบริษัทให้ดูเทรนด์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด”


นับว่าทักษะการดูเรื่องเทรนด์ เป็นการช่วยปลดล็อกเพื่อเข้าใจลูกค้าว่าพวกเขาต้องการอะไร และช่วยให้การกำหนดแผนงานต่าง ๆ ง่ายขึ้น