เปิดชื่อ 12 ศิลปินแห่งชาติปี 63 รับเดือนละ 2.5 หมื่น-สวัสดิการ

รายชื่อศิลปินแห่งชาติ 63
ภาพจากเพจเฟซบุ๊ก อิทธิพล คุณปลื้ม Itthiphol Kunplome

กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อ 12 ศิลปินแห่งชาติปี 2563 รับเงินเดือนละ 25,000 บาท พร้อมสวัสดิการ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 มติชน รายงานว่า นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการดระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะรองประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ ปี 2563 จำนวน 12 คน ประกอบด้วย สาขาทัศนศิลป์ จำนวน 4 คน ได้แก่

 1. ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี (จิตรกรรม)
 2. นายอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ (จิตรกรรม-สื่อผสม)
 3. นายประภากร วทานยกุล (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย)
 4. นายสำเริง แดงแนวน้อย (ประณีตศิลป์-แกะสลักไม้)

สาขาวรรณศิลป์ จำนวน 2 คน ได้แก่

 1. นายอเนก นาวิกมูล
 2. น.ส.อรสม สุทธิสาคร

สาขาศิลปะการแสดง จำนวน 6 คน ได้แก่ 1. นายประทีป สุขโสภา (เพลงพื้นบ้าน)
 2. นายประเมษฐ์ บุณยะชัย (นาฏศิลป์ – โขน)
 3. นายปี๊บ คงลายทอง (ดนตรีไทย)
 4. นางสุดา ชื่นบาน (ดนตรีไทยสากล – ขับร้อง)
 5. นางรุ่งฤดี เพ็งเจริญ (ดนตรีไทยสากล – ขับร้อง)
 6. นายปง อัศวินิกุล (ผู้กำกับระบบเสียง – สร้างสรรค์ และบันทึกเสียงภาพยนตร์)

โดยผู้ที่ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ จะได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเข็มและโล่เชิดชูเกียรติ และรับค่าตอบแทน เดือนละ 25,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ ค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยอนุโลม เว้นแต่มีสิทธิเบิกจากหน่วยงานอื่น ให้เบิกจากหน่วยงานนั้นก่อน

ถ้าเบิกจากหน่วยงานนั้นได้ต่ำกว่าสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ให้มีสิทธิเบิกในส่วนที่ยังขาดอยู่ได้อีกภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ต่อปีงบประมาณ ค่าช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัย ครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท ต่อครั้ง ค่าของเยี่ยมในยามเจ็บป่วยหรือในโอกาสสำคัญเท่าที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน 3,000 บาท ต่อครั้ง

และกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือบำเพ็ญกุศลศพ รายละ 20,000 บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน 150,000 บาท เป็นต้น


 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ