งานวิจัยชี้ คนวัยเกษียณเสี่ยงเป็นโรคหัวใจน้อยกว่าคนวัยทำงาน 

คนวัยเสี่ยงเป็นโรคหัวใจน้อยกว่าคนวัยทำงาน
Photo by Yuichi YAMAZAKI / AFP

มี งานวิจัยที่น่าสนใจ ของนักวิจัยในประเทศญี่ปุ่นนำโดยกลุ่มนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกียวโต ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารของ International Epidemiological Association เมื่อไม่นานมานี้ เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจ โดยเปรียบเทียบระหว่างคนวัยทำงานตอนปลายกับคนวัยเกษียณ

ผลการศึกษาพบว่า คนวัยเกษียณมีความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจน้อยกว่าคนวัยทำงาน หรือพูดกลับด้านกันคือ คนวัยทำงานมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจมากกว่าคนวัยเกษียณ 

คณะผู้ทำวิจัยได้ติดตามเก็บข้อมูลสุขภาพของคนช่วงอายุ 50-70 ปี จำนวน 106,922 คน ใน 35 ประเทศ รวมทั้งญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย ตลอดจนประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกา นับตั้งแต่ทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา โดยเวลาเฉลี่ยในการติดตาม 6 ปี 7 เดือนต่อคน  

การศึกษาพบว่าความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจของคนวัยเกษียณต่ำกว่าคนวัยทำงานถึง 2.2 จุดเปอร์เซ็นต์ (percentage point) เฉพาะในกลุ่มคนวัยเกษียณที่ออกกำลังกายไม่มากมีความเสี่ยงต่ำกว่าคนวัยทำงาน 3.0 จุดเปอร์เซ็นต์ 

ในกลุ่มคนที่เคยทำงานประจำลักษณะเป็นงานออฟฟิศ หลังจากเกษียณไปแล้ว อัตราการเกิดโรคหัวใจ โรคอ้วน และภาวะการไม่ขยับร่างกาย-ไม่ออกกำลังกาย (physical inactivity) จะลดลง 

ในขณะที่ คนที่เคยทำงานใช้แรงงานเป็นหลัก หลังเกษียณไปแล้วมักจะอ้วน 

โคริว ซาโตะ (Koryu Sato) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกียวโต กล่าวว่า ปัจจัยหนึ่งซึ่งอยู่เบื้องหลังการที่ความเสี่ยงเกิดโรคหัวใจของคนวัยเกษียณลดลง คือ มีแนวโน้มว่า คนเราจะออกกำลังกายมากขึ้นหลังเกษียณ 


“สำหรับคนที่ยังทำงานอยู่ สิ่งสำคัญคือต้องหาเวลาออกกำลังกาย” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซาโตะแนะนำ