หน้าแรก หัวข้อข่าว PMAT

ข่าว: PMAT

บริหารสไตล์กรุงไทย-แอกซ่าฯ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และความท้าทายในปัจจุบัน ทำให้องค์กรต้องพัฒนาคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดย บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (...

4 องค์กรมองโลกอนาคต “ส่งเสริมพนักงานเปิดรับความท้าทาย”

ประเทศไทยในปี 2020 จะต้องเผชิญกับความท้าทายที่หลากหลาย จึงต้องพัฒนากำลังคนให้พร้อมต่อการขับเคลื่อนองค์การ อันสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอน...

Thailand HR Tech 2019 พื้นที่ของคนทำงานยุคใหม่

ปิดฉากลงไปแล้วอย่างประทับใจ กับงาน Thailand HR Tech Conference & Exposition 2019 ภายใต้แนวคิด AI in HR เป็นอีกหนึ่งงานที่นำเสนอเทคโนโลยีเพื่...

คุยกับ “นายก PMAT” “ต่ออายุเกษียณแค่ทางเลือกหนึ่ง”

แม้จะยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการขยายอายุเกษียณจากราชการจากอายุ 60 ปี เป็น 63 ปี เพราะต้องรอการแก้ไขพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2...

ข่าวเด่นวันนี้