Home Tags SDGs

Tag: SDGs

ซีอีโอเครือซีพีเดินสายเรียนรู้ SDGs เวทีโลก

เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2562 ณ มหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยผู้บริหารเครือฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้นำขององค์การอาหารและเกษตรแ...

สถาบันจอนส์ฮอปกินส์ ช่วยมนุษยชาติผ่านหลักสูตร I4H

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความสำคัญกับการสร้างสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเฉพาะองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในด้านต่าง ๆ และเนื่องด้วยศศินทร์กำลังชูแนวคิด...

รัฐบาลกับ SDGs

คอลัมน์ CSR Talk  โดย พิพัฒน์ ยอดพฤติการ   เมื่อเร็ว ๆ นี้ หน่วยงานริเริ่มธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย (Thailand Social Business Initiative : TSBI) ประกอบด้วย Yunus Center AIT สถาบันไทยพัฒน์...

การลงทุนในสถาบันคลังสมอง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (1)

คอลัมน์ แตกประเด็น โดย นิพนธ์ พัวพงศกร TDRI   ประสบการณ์จากการทำงานพัฒนาระหว่างประเทศที่ผ่านมา พบว่านโยบายสาธารณะจะประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อเป็นนโยบายที่ออกแบบและดำเนินการโดยคนทำงานในพื้นที่ ...

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัลต้นแบบองค์กรธุรกิจยั่งยืนแก่ 29 บจ.

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัล SET Sustainability Awards แก่ 29 บริษัทจดทะเบียนไทยที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เป็นต้นแบบองค์กรภาคธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมสร้างคุณค่า...

TCP ชูแผน 5 ปี ระยะ 2 มุ่งสร้างความยั่งยืน 3 มิติ

คอลัมน์ CSR Talk เมื่อไม่นานมานี้ "กลุ่มธุรกิจ TCP" ประกาศเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแผนธุรกิจ 5 ปี ในระยะที่ 2 โดยร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ขับเ...

จากศาสตร์พระราชา สู่ SDGs พัฒนาไทยอย่างยั่งยืน

เพราะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development goals-SDGs) เป็นการสานต่อภารกิจการทำงาน ในการขจัดความยากจนในทุกมิติ ทุกรูปแบบ และเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเ...

หาคำตอบ…อนาคตไทย สร้าง “คน” เพื่อสร้าง “ความยั่งยืน”

ตลอดช่วงบ่ายของงานสัมมนา "SDGs ก้าวใหม่ธุรกิจไทย จากทุนหมู่บ้าน ถึงกระดานหุ้นโลก" มีสัมมนาพิเศษ "ค้นหาคำตอบ...อนาคตไทย" ที่ไม่เพียงจะมี "สมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย" ประธานกรรมการบริหารเทสโก้ โลตัส หากยังมี ...

“ศุภชัย” เน้นความยั่งยืน เป้าหลักบริหารองค์กร ชี้ “มองความเป็นจริง ทำให้ธุรกิจมั่นคง”...

“ศุภชัย” ผู้บริหารในเครือซีพี เล็งเห็นว่าความยั่งยืนเป็นเป้าหมายหลักของการบริหารงานในองค์กร อีกทั้ง การเดินทางสายกลาง มองหลักความเป็นจริงของการเปลี่ยนแปลง จะทำให้การทำธุรกิจเกิดความมั่นคง แก้ไขปัญหา...

“ปรเมธี” ชี้ ขจัดความจน-ลดความเหลื่อมล้ำ พาพ้นกับดักรายได้ปานกลาง-ประเทศพัฒนาแล้ว

เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “SDGs สะพานเชื่อม ลดเหลื่อมล้ำประเทศไทย” จัดโดย “หนังสือพ...

ข่าวน่าสนใจ