หน้าแรก หัวข้อข่าว SDGs

ข่าว: SDGs

“ความเหลื่อมล้ำ-ใช้ทรัพยากรทางทะเลมากเกิน-อุบัติเหตุทางถนน”กับดักประเทศไทยไม่พัฒนาอย่างยั่งยืน...

เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2561 มูลนิธิมั่นพัฒนาและสำนักพิมพ์ Editions Didier Millet จัดงานเปิดตัวหนังสือ Thailand's Sustainable Guide : How to Futu...

CSR ประชาคมโลก-ประชารัฐไทย “ดร.ศุภชัย” ชี้ SDGs เข็มทิศเปลี่ยนโลก

"ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์" อดีตเลขาธิการที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) และอดีตผู้อำนวยการใหญ่ องค์การการค้าโลก (WTO) ปาฐ...

ข่าวเด่นวันนี้