เปิดมาตรการสายการบิน ช่วยเหลือผู้โดยสาร น้ำท่วมอุบลฯ ภูเก็ต เช็กที่นี่

เครื่องบินแบบแอร์บัส เอ320 สายการบินไทยแอร์เอเชีย ลายอเมซิ่งไทยแลนด์ จิดอยู่ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

เปิดมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารสายการบิน เหตุน้ำท่วมอุบลฯ-ภูเก็ต เปิดวิธีเก็บเครดิตวงเงิน เปลี่ยนเที่ยวบิน

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดของภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ล่าสุด สายการบินนกแอร์ ไทยแอร์เอเชีย ไทยเวียตเจ็ท และไทยสมายล์ ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสาร มีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้

สายการบินนกแอร์

สายการบินนกแอร์ ออกมาตรการสำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ ตั้งแต่วันที่ 16-22 ตุลาคม 2565 ในการเดินทางเส้นทางดอนเมือง-อุบลราชธานี, อุบลราชธานี-ดอนเมือง, เชียงใหม่-อุบลราชธานี, อุบลราชธานี-เชียงใหม่, ภูเก็ต-อุบลราชธานี และอุบลราชธานี-ภูเก็ต

 1. ผู้โดยสารสามารถแจ้งสิทธิผ่านทาง Form Online ได้ภายใน 3 ชั่วโมงจากตารางเที่ยวบินที่ต้องเดินทาง
 2. ผู้โดยสารสามารถกรอกข้อมูลเพื่อขอรับความช่วยเหลือผ่าน Form Online ที่เว็บไซต์ https://forms.gle/EJqiWFPiMzfbkh9e7 เท่านั้น
 3. สำหรับผู้โดยสารที่แจ้งสิทธิผ่านทาง Form Online สามารถเก็บวงเงินบัตรโดยสารได้ 30 วัน นับจากกำหนดการเดินทางเดิม
 4. สายการบินจะจัดส่ง Voucher วงเงินเท่ามูลค่าตั๋วตามอีเมล์ที่ผู้โดยสารได้แจ้งไว้ ภายใน 3 วัน สำหรับการจองเที่ยวบินใหม่
 5. วงเงินบัตรโดยสารสามารถใช้ได้เฉพาะเส้นทางเดิมเท่านั้น
 6. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางได้
 7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด

สายการบินไทยแอร์เอเชีย

แหล่งข่าวจากสายการบินระบุว่า สายการบินจะมีประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าแก่ผู้โดยสาร สอดคล้องไปกับการประกาศจากภาครัฐ เช่น ให้เผื่อเวลาการเดินทางมายังสนามบิน หรือหลีกเลี่ยงเส้นทาง

โดยหากในเที่ยวบินช่วงเวลาใด มีฝนตกหนักมากและทำให้ผู้โดยสารพลาดเที่ยวบิน สายการบินอาจออกมาตรการช่วยเหลือตามมาตรฐานและความเหมาะสม เช่น เปลี่ยนเที่ยวบิน หรือเก็บวงเงิน อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลที่ผ่านมาพบว่า ยังไม่มีผู้โดยสารตกเครื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมมากนัก

สายการบินไทยเวียตเจ็ท

สายการบินไทยเวียตเจ็ท ออกมาตรการดูแลผู้โดยสาร จากสถานการณ์น้ำท่วม ในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 16-22 ตุลาคม 2565 โดยทางสายการบินไทยมีมาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสาร ที่มีเที่ยวบินในเส้นทางภูเก็ต และอุบลราชธานี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร โดยผู้โดยสารสามารถเลือกรับมาตรการข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

 1. สามารถขอเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ฟรี 1 ครั้ง (วันเดินทางใหม่จะต้องอยู่ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2565)
 2. สามารถขอเก็บรักษายอดเงินเต็มจำนวนที่ท่านได้ชำระไว้จากเที่ยวบินนี้ เพื่อใช้ในการสำรองที่นั่ง หรือซื้อบริการต่าง ๆ ของสายการบินในเครือเวียตเจ็ทแอร์ในครั้งถัดไปภายในระยะเวลา 365 วัน นับจากวันเดินทางของเที่ยวบินขาแรกในการจอง
 3. สามารถขอเปลี่ยนเส้นทางบิน ไปยังจุดหมายปลายทางอื่นที่มีระยะเวลาเดินทางเท่ากัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ฟรี 1 ครั้ง (วันเดินทางใหม่จะต้องอยู่ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2565)
 4. สามารถขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินสำหรับการเปลี่ยนเที่ยวบิน แต่อาจจะมีส่วนต่างค่าโดยสาร หากวันเดินทางใหม่ อยู่หลังวันที่ 22 ตุลาคม 2565

สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อ Live chat ผ่านเว็บไซต์ https://th.vietjetair.com หรือเฟซบุ๊ก : VietJetThailand และ Line official : https://bit.ly/3cQJTUs

สายการบินไทยสมายล์

สายการบินไทยสมายล์ ออกมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารของสายการบินฯ ที่ออกบัตรโดยสารเส้นทาง กรุงเทพฯ-ภูเก็ต ทั้งไปและกลับ ก่อนวันที่ 16 ตุลาคม 2565 และเดินทางระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2565 ดังนี้

 • ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเที่ยวบิน/วันเดินทาง (แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง) ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง 1 ครั้ง (ตามเงื่อนไขของบัตรโดยสาร)
 • ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางบิน โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม และส่วนต่างราคา 1 ครั้ง (ตามเงื่อนไขของบัตรโดยสาร)

 

Advertisement