ดัชนีเชื่อมั่นไตรมาส 4 พุ่ง คาดปี’65 นักท่องเที่ยวทะลุ 11 ล้าน

นักท่องเที่ยวต่างชาติ

ข้อมูลจากการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในไตรมาส 3/2565 ที่จัดทำโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ยังคงชี้ชัดว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการยังต่ำกว่าปกติค่อนข้างมาก แต่ได้คาดการณ์ว่าจะปรับตัวดีขึ้นในไตรมาส 4 นี้

“รศ.ผกากรอง เทพรัตน์” อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 3/2565 เท่ากับ 65 สะท้อนสถานการณ์การท่องเที่ยวที่ดีขึ้นกว่าไตรมาส 2 ที่ผ่านมา แต่ยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปกติมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562

อย่างไรก็ตาม ผลจากการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ และเริ่มมีการใช้ Booster Shot ด้านการตลาด ทำให้ผู้ประกอบการคาดว่าไตรมาส 4/2565 นี้สถานการณ์ท่องเที่ยวจะดีขึ้นอีก โดยมีดัชนีเพิ่มขึ้นเป็น 70 (ต่ำกว่าภาวะปกติมากเช่นกัน)

โดยมีปัจจัยหนุนหลักคือ 1.ความต้องการการเดินทางท่องเที่ยวของคนส่วนใหญ่ทั่วโลกสูงขึ้น โดยองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ หรือ UNWTO คาดว่าในปี 2565 นี้ การท่องเที่ยวระหว่างประเทศของโลกจะอยู่ในระดับ 145% ถึง -30% ของปี 2562 ขณะที่ปี 2563 อยู่ในระดับ -72% และปี 2564 อยู่ที่ระดับ -71%

2.จำนวนประเทศที่ยกเลิกหรือผ่อนคลายมาตรการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภูมิภาคยุโรป ที่พบว่าความต้องการท่องเที่ยวอยู่ในระดับที่สูง

Advertisment

3.จีนผ่อนคลายมาตรการสกัดโควิด เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ ทำให้คาดว่านักท่องเที่ยวจีนอาจออกเดินทางเข้ามาประเทศไทยในช่วงปลายไตรมาส 4 นี้ และปีหน้าจำนวนนักท่องเที่ยวอาจมากกว่าปี 2562 เนื่องจากความอัดอั้นจากมาตรการล็อกดาวน์เป็นเวลานาน

รวมถึงปัจจัยหนุนภายในประเทศคือ สถานการณ์โควิดที่คลี่คลาย ทำให้คนในประเทศใช้ชีวิตนอกบ้านมากขึ้น นักท่องเที่ยวต่างชาติเชื่อมั่น ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่อภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อที่กลับมาสู่ขาขึ้น รวมถึงมาตรการการส่งเสริมการเดินทางจากภาครัฐหลายโครงการที่จะช่วยให้เกิดการเดินทางในช่วงปลายปีนี้

ขณะเดียวกัน ก็ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงเช่นกัน ได้แก่ เศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวต่ำกว่าคาดการณ์ การเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อในระดับสูง ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ในหลายภูมิภาคของโลก อัตราดอกเบี้ยที่สูง วิกฤตการณ์ภัยธรรมชาติ การปรับขึ้นค่าไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลต่อค่าครองชีพและต้นทุนธุรกิจที่สูงขึ้น และการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 นี้เป็นต้นไป รวมถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง

ตาราง คาดการณ์จำนวณนายได้นักท่องเที่ยว

Advertisment

ผู้ประกอบการในทุกภูมิภาคของประเทศคาดว่าในไตรมาส 4 นี้สถานการณ์การท่องเที่ยวจะปรับตัวดีขึ้นทั่วประเทศ เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (peak season) และการส่งเสริม/กิจกรรมใหม่ ๆ ที่น่าสนใจจาก ททท. โดยผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คาดว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวจะดีขึ้นมากกว่าภูมิภาคอื่น ๆ รองลงมาคือภาคใต้ และกรุงเทพฯ

หากมองเป็นรายธุรกิจพบว่า ผู้ประกอบการร้านอาหาร คาดว่าผลประกอบการในไตรมาส 4 นี้จะดีกว่าไตรมาส 3 ที่ผ่านมา (79) รองลงมาคือ ธุรกิจที่พักแรม และร้านขายของฝาก/ของที่ระลึก ขณะที่ธุรกิจบันเทิงยังคาดการณ์ว่าผลประกอบการดีขึ้นน้อยกว่าธุรกิจอื่น

ทั้งนี้ ประเมินในด้านรายได้ พบว่าภาพรวมในไตรมาส 3 ที่ผ่านมาธุรกิจมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 40% (เทียบกับปี 2562) คิดเป็นสัดส่วน 68% รองลงมาคือ รายได้เฉลี่ย 20% คิดเป็นสัดส่วน 21% โดยมีกลุ่มที่มีรายได้เกิน 50% เพียงแค่ประมาณ 9%

สำหรับตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาตินั้น “รศ.ผกากรอง” ระบุว่า คาดว่าในไตรมาส 3/2565 ที่ผ่านมาจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 4.03 ล้านคน และคาดว่าในไตรมาส 4/2565 นี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน 5.68 ล้านคน

ทำให้ตลอดทั้งปี 2565 ประเทศไทยจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมประมาณ 11.78 ล้านคน และคาดว่าจะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 6.2 แสนล้านบาท