ปิดฉากไทยสมายล์ 31 ธ.ค. 66 การบินไทยบินรูตในประเทศ 9 เส้นทาง

เครื่องบินแอร์บัส A320 การบินไทย
ที่มาภาพ​ : การบินไทย

การบินไทย กลับมาให้บริการเส้นทางบินในประเทศ 9 เส้นทาง ด้วยเครื่องบินแอร์บัส A320 หลังปรับโครงสร้าง ยุบไทยสมายล์

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การบินไทยกลับมาให้บริการเส้นทางบินในประเทศในตารางบินฤดูหนาว 2566 จำนวน 9 เส้นทาง โดยทำการบินด้วยเครื่องบินแอร์บัส A320 เริ่มวันที่ 29 ตุลาคม 2566-30 มีนาคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 35 เที่ยวบิน
  2. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 56 เที่ยวบิน (เริ่มทำการบิน 1 ธันวาคม 2566)
  3. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-อุดรธานี ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 21 เที่ยวบิน (เริ่มทำการบิน 1 ธันวาคม 2566)
  4. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงราย ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน (เริ่มทำการบิน 1 มกราคม 2567)
  5. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ขอนแก่น ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 28 เที่ยวบิน (เริ่มทำการบิน 1 มกราคม 2567)
  6. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน (เริ่มทำการบิน 1 มกราคม 2567)
  7. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-กระบี่ ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน (เริ่มทำการบิน 1 มกราคม 2567)
  8. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 21 เที่ยวบิน (เริ่มทำการบิน 1 มกราคม 2567)
  9. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-นราธิวาส ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน (เริ่มทำการบิน 1 มกราคม 2567)

ทั้งนี้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจกลุ่มธุรกิจการบินของการบินไทยและไทยสมายล์ โดยโอนพนักงาน ฝูงบินแอร์บัส A320 ของไทยสมายล์ กลับสู่การบินไทย ซึ่งคาดว่ากระบวนการต่าง ๆ จะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2567