นกแอร์ แจงในช่วงนี้อาจยังมีปรับตารางเวลาบิน

เครื่องบินโบอิ้ง 737-800 สายการบินนกแอร์ ทะเบียน HS-DBZ
Nok Air (นกแอร์) Boeing 737-800 REG: HS-DBZ Aircraft Name : Nok Napa Proud (นกนภาพราว) ที่มาภาพ : สายการบินนกแอร์

นกแอร์ แจง CAAT อาจยังมีปรับตารางเวลาการบินระยะนี้ ยันธันวาคม 2566 คืบหน้านำเครื่องบินกลับมาใช้ ตามแผนที่แจ้งต่อรัฐ

วันที่ 9 ธันวาคม 2566 รายงานข่าวจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT เปิดเผยว่า วานนี้ (8 ธันวาคม 2566) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ในฐานะหน่วยงานกำกับ ดูแล ควบคุม และส่งเสริมการดำเนินงานของกิจการการบินพลเรือนให้เป็นไปตามกฎระเบียบและมาตรฐานสากลได้ประชุมร่วมกับ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาอากาศยานไม่เพียงพอต่อการให้บริการ

โดยการหารือดังกล่าว บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ยืนยันในเดือนธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีความคืบหน้าในการนำอากาศยานที่ซ่อมบำรุงกลับมาทำการบินได้ตามแผนที่แจ้งให้ CAAT ทราบ และนำอากาศยานกลับมาให้บริการตามที่ได้แจ้งไว้ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถลดจำนวนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและการยกเลิกเที่ยวบินได้


แต่อย่างไรก็ตามในระยะนี้ สายการบินนกแอร์จะยังคงมีการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการบินอยู่บ้าง CAAT จึงเน้นย้ำให้บริษัทฯ เตรียมแผนการสื่อสารเพื่อแจ้งให้ผู้โดยสารทราบทันทีเมื่อมีเหตุเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และให้บริษัทฯ วางแผนล่วงหน้าในระหว่างวันหากเกิดปัญหาความล่าช้าเพิ่มเติม เช่น การประสานไปยังสนามบินต่าง ๆ เพื่อขอขยายเวลาเปิดให้บริการ โดยมีเป้าหมายไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้างโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาว รวมถึงให้บริษัทฯ ดูแลผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินอย่างเต็มที่