การบินไทย แจ้งเจ้าหนี้ที่ขอคืนเงินตั๋วโดยสารยื่นเอกสารภายใน 31 มี.ค.นี้

การบินไทย

“การบินไทย” แจ้งผู้โดยสาร-เจ้าหนี้ที่ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารก่อนวันที่ 14 กันยายน 2563 ส่งเอกสารหลักฐาน ข้อมูลบัตรโดยสาร เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ หมายเลขบัญชีธนาคารที่จะรับโอนเงินค่าบัตรโดยสารคืน ภายใน 31 มีนาคมนี้

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทขอเรียนให้ท่านผู้โดยสารทราบว่า บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการคืนเงินค่าบัตรโดยสารตามแผนฟื้นฟูกิจการให้แก่ผู้โดยสารหรือเจ้าหนี้ที่ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร (Refund) ก่อนวันที่ 14 กันยายน 2563 (วันที่บริษัทเข้าฟื้นฟูกิจการ)

โดยขอให้ผู้โดยสารหรือเจ้าหนี้ที่ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารส่งเอกสารหลักฐานที่สมบูรณ์ อาทิ ข้อมูลบัตรโดยสาร เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ หมายเลขบัญชีธนาคารที่จะรับโอนเงินค่าบัตรโดยสารคืน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบริษัท สามารถตรวจสอบสถานะการขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารหรือบัตรกำนัลเดินทางผ่านเว็บไซต์ของการบินไทย

รายงานข่าวระบุด้วยว่า หากท่านใดยังไม่ได้นำส่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ รวมถึงหมายเลขบัญชีธนาคาร บริษัทจะไม่สามารถดำเนินการคืนเงินให้ได้ โดยในเว็บไซต์จะแสดงสถานะของการคืนเงินว่าดำเนินการแล้ว หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ รวมถึงการขอข้อมูลผู้โดยสารเพิ่มเติม

โดยที่บริษัทมีความประสงค์จะดำเนินการคืนเงินค่าบัตรโดยสารที่มีการยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี และผู้ถือบัตรกำนัลเดินทาง (Travel Voucher) รวมทั้งตัวแทนขายหรือบุคคลที่ได้ชำระเงินค่าบัตรโดยสารคืนให้แก่ผู้โดยสารแทนบริษัทโดยชอบแล้ว

ดังนั้น บริษัทจึงขอให้ผู้โดยสารหรือเจ้าหนี้ยื่นเรื่อง ขอคืนเงินออนไลน์ โดยกรอกข้อมูลส่วนตัว และหมายเลขบัญชีธนาคาร หรือสามารถรับเงินคืนได้ด้วยตนเอง ณ ห้อง Refund THAI Travel Voucher อาคาร 3 ชั้น 1 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.(ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามประกาศบริษัท) เพื่อบริษัทจะได้ดำเนินการคืนเงินให้ต่อไป

ส่วนช่องทางการขอคืนเงินออนไลน์ เข้าเว็บไซต์ของการบินไทย ให้ดูส่วนของเว็บไซต์เรื่องบริการช่วยเหลือ (Assistance) Refund Ticket/Refund Travel Voucher/Check refund status
https://www.thaiairways.com/en_TH/help/contact_us/request_refund_ticket.page

ทั้งนี้ ผู้โดยสารหรือเจ้าหนี้สามารถยื่นขอรับเงินค่าบัตรโดยสารดังกล่าวได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567