กระทรวงการท่องเที่ยวฯสานสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น เปิดเส้นทางบิน “เชียงใหม่-ฟูกูโอกะ”

ก.ท่องเที่ยวฯ สานสัมพันธ์ “ไทย – ญี่ปุ่น” เปิดเส้นทางบิน “เชียงใหม่ – ฟูกูโอกะ”

“เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เชื่อมความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น มุ่งสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกัน คาดสายการบินเวียตเจ็ทจะเปิดเส้นทางบิน “เชียงใหม่-ฟูกูโอกะ” กระตุ้นนักท่องเที่ยว

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้หารือร่วมกับ นายนิเอดะ เกงกิ ประธานสภาพันธ์ความสัมพันธ์ฉันมิตร ไทย-ญี่ปุ่น สภาจังหวัดฟูกูโอกะและคณะ ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ก.ท่องเที่ยวฯ สานสัมพันธ์ “ไทย – ญี่ปุ่น” เปิดเส้นทางบิน “เชียงใหม่ – ฟูกูโอกะ”

นายเสริมศักดิ์กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากญี่ปุ่น โดยหวังว่าการหารือเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยและฟูกูโอกะ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1.สภาจังหวัดฟูกูโอกะได้ลงนามความสัมพันธ์ฉันมิตรกับสภากรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2551 ซึ่งทางญี่ปุ่นได้มอบรถดับเพลิงให้ทางไทยเป็นจำนวน 10 คัน นอกจากนี้ ญี่ปุ่นได้ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือฝ่ายไทยในการตั้งสถานกงสุลใหญ่ของไทยในฟูกูโอกะ รวมถึงมีการตั้งสำนักงาน ททท. ปี พ.ศ. 2561

Advertisment

2.ปัจจุบันมีเส้นทางบินตรงกรุงเทพฯ-ฟูกูโอกะ จำนวน 3 สายการบิน ได้แก่ การบินไทย เวียตเจ็ท และแอร์เอเชีย ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการพิจารณาเพิ่มจำนวนเส้นทางให้มากขึ้น

3.สภาจังหวัดประสงค์ที่จะขอบคุณประเทศไทยที่ผลักดันการตั้งสถานกงสุลใหญ่ ณ จังหวัดฟูกูโอกะได้สำเร็จ โดยจะมอบต้นซากุระให้ไทยจำนวน 1,000 ต้น ในเดือนพฤศจิกายน 2567 และจะเริ่มนำร่องทดลองปลูก 100 ต้นแรก จำนวน 5 สายพันธุ์ เพื่อเป็นการตรวจเช็กความเหมาะสมของสถานที่และสภาพภูมิอากาศของพื้นที่ที่จะปลูก

ซึ่งหากประสบความสำเร็จจะปลูก 900 ต้นที่เหลือ ซึ่งปัจจุบันกรมวิชาการเกษตร และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบโรคของพันธุ์พืช และประสานหาสถานที่ที่เหมาะสมในการนำไปปลูกต่อไป

โดยรัฐมนตรีกล่าวว่า ที่ผ่านมาฝ่ายญี่ปุ่นได้เชื่อมสัมพันธไมตรีกับไทย โดยมอบต้นซากุระให้ไทยไปปลูกในจังหวัดต่าง ๆ อาทิ เชียงใหม่ และพิษณุโลก ดังนั้น การปลูกต้นซากุระในพื้นที่ทางภาคเหนือของไทย จะสามารถปลูกได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสม รวมถึงประสงค์จะสำรวจพื้นที่ปลูกในจังหวัดอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน

Advertisment

ทั้งนี้ หากปลูกได้สำเร็จ ทางสภาฟูกูโอกะอาจจะพิจารณานำต้นนาโนะฮานะ และดอกสึสึจิ (กุหลาบพันปี) มาปลูกในไทยเพิ่มเติม โดยหวังว่าสวนปลูกดอกไม้ดังกล่าวจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่สำคัญของไทย

ก.ท่องเที่ยวฯ สานสัมพันธ์ “ไทย – ญี่ปุ่น” เปิดเส้นทางบิน “เชียงใหม่ – ฟูกูโอกะ”

5.ไทยประสงค์ที่จะส่งต้นพญาเสือโคร่งที่เป็นต้นที่มีความสวยงาม และมีลักษณะคล้ายต้นซากุระไปปลูกที่ญี่ปุ่นเช่นเดียวกัน โดยฝ่ายญี่ปุ่นขอรับไปทดลองปลูกก่อน เพื่อดูความเหมาะสมของสภาพอากาศ ซึ่งหากปลูกได้สำเร็จจะถือว่า ต้นไม้ดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน ทั้งนี้ ฝ่ายญี่ปุ่นขอให้มีหนังสือแจ้งขอความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนต้นไม้ดังกล่าวไปปลูกที่ญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการต่อไป

6.รัฐมนตรีเน้นย้ำความสำคัญของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพ และเดินทางมาท่องเที่ยวในไทยในปี พ.ศ. 2566 มากกว่า 995,000 คน และในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน มีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเดินทางมาไทยมากกว่า 470,000 คน ซึ่งถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวสำคัญที่ติดอันดับต้น ๆ ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไทยมากที่สุด ซึ่งฝ่ายไทยยินดีและประสงค์จะให้นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเดินทางมาไทยเพิ่มมากขึ้น

โดยฝ่ายสภาฟูกูโอกะ เน้นย้ำความสำคัญของการเพิ่มเที่ยวบิน เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่อยู่ในฟูกูโอกะ และเกาะคิวชูเดินทางมาไทยเพิ่มมากขึ้น โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประสงค์ที่จะเปิดเส้นทางบินในจังหวัดท่องเที่ยวศักยภาพอื่น ๆ เพิ่มเติม ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะประสานประเด็นดังกล่าว ให้กระทรวงคมนาคมทราบต่อไป โดยปัจจุบัน สายการบินเวียตเจ็ทประสงค์จะเปิดเส้นทางบิน เชียงใหม่-ฟูกูโอกะ

และ 7.ประธานสมาพันธ์ฯ ประสงค์ที่จะเชิญ รมว.กก.ไปเยือนจังหวัดฟูกูโอกะ ซึ่งมีความโดดเด่นด้านทัศนียภาพ ในด้านภูเขาและทะเลรวมถึงอาหารพื้นเมืองที่มีรสชาติอร่อย

สานสัมพันธ์ “ไทย – ญี่ปุ่น” มุ่งเปิดเส้นทางบิน “เชียงใหม่ – ฟูกูโอกะ” กระตุ้นท่องเที่ยว