“กพท.”ปิดน่านฟ้า ห้ามทั่วโลกบินเข้าไทย4-6เม.ย.นี้ ผู้โดยสารเข้า-ออกสุวรรณภูมิเหลือ3%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่เมื่อวันที่ 3 เม.ย.2563 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.)ได้ออกประกาศ เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย.เวลา 00.01 น.ถึงวันที่ 6 เม.ย.เวลา 23.59 น.หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ล่าสุดทางศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ EMERGENCY OPERATION CENTER : EOC (COVID-19) รายงานผลการสรุปจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้า – ออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)ประจำวันที่ 4 เม.ย.2563 โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ 3 เม.ย.เวลา 00.00 – 23.59 น.

สรุปจำนวนเที่ยวบินทั้งสิ้น 138 เที่ยวบิน แบ่งเป็น

เที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 84 เที่ยวบิน ขาออกจำนวน 42 เที่ยวบิน ขาเข้าจำนวน 42 เที่ยวบิน
และเที่ยวบินภายในประเทศ จำนวน 54 เที่ยวบิน ขาออกจำนวน 27 เที่ยวบินขาเข้าจำนวน 27 เที่ยวบิน

ส่วนจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้า – ออก มีจำนวนทั้งสิ้น 5,336 คน เป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ จำนวน 2,834 คน แบ่งเป็น ผู้โดยสารขาออกจำนวน 2,051 คน ผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 783 คน ส่วนผู้โดยสารภายในประเทศ มีจำนวน 2,502 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารขาออกจำนวน 915 คน ผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 1,587 คน

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบตัวเลขเที่ยวบินและผู้โดยสารจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่ามีจำนวนเที่ยวบินลดลงร้อยละ 86.5 และจำนวนผู้โดยสารลดลงร้อยละ 97

สำหรับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ จำนวน 783 คน ไม่พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์ PUI หรือผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค และในส่วนผู้โดยสารขาออกจำนวน 2,051 คน ไม่พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์ PUI

โดยในวันที่ 3 เมษายน 2563 มีเที่ยวบินที่มาจากประเทศเกาหลี จำนวน 1 เที่ยวบิน (KOREAN AIRLINES) มีจำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 214 คน โดยเป็นผู้โดยสารคนไทยจำนวน 213 คน ซึ่งในจำนวนนี้ไม่มีผู้โดยสารที่เป็นแรงงานไทยที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลี ที่มีวีซ่าการเดินทางหมดอายุ (Overstay)

ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่ถูกปล่อยตัว เมื่อวันที่ 3 เม.ย.63 จำนวน 158 คน จาก 5 เที่ยวบินที่มาถึง เมื่อวานนี้สามารถมารายงานตัวเพื่อทำ State Quarantine ณ บริเวณจุดลงทะเบียน ชั้น 4 ประตู 9 ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 132 9950 โดยจะมีรถดำเนินการพาไปส่งยังสถานที่ ที่ทางรัฐบาลได้จัดเตรียมไว้ให้

นอกจากนี้ ตามที่รัฐมีการกำหนดการห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถานทั่วประเทศในช่วงเวลาประมาณ 22.00 -04.00 น. โดยเริ่มตั้งเเต่วันที่ 3 เม.ย. 63 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และประกาศขอความร่วมมือคนไทยที่อยู่ต่างประเทศชะลอการเดินทางกลับประเทศไทย

ดังนั้นผู้โดยสารที่เข้ามาประเทศไทยจากเที่ยวบินที่มาลงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย เป็นต้นไปต้องถูกกักตัว ตามมาตรการ ที่รัฐกำหนด (state quarantine) โดยรัฐจะจัดพื้นที่กักตัวไว้ให้เป็นการเฉพาะ เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทสภ. ขอความร่วมมือญาติผู้โดยสารทุกท่านงดมารอรับที่สนามบิน เนื่องจากทางการจะจัดรถไปส่งยังสถานที่ที่ได้กำหนด ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

อนึ่งสนามบินสุวรรณภูมิได้มีการประสานการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สายการบิน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 2 และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาภายในประเทศไทย มิได้นิ่งนอนใจและขอมีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้คนไทยผ่านวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ