ท่องเที่ยวทรุด! คาดแรงงานตกงานพุ่ง 2 ล้านคน

Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP

สทท. ชี้โควิดระลอกใหม่ทุบท่องเที่ยว ผู้ประกอบการหมดหน้าตัก รายได้ไม่พอจ่ายพนักงาน คาดแรงงานตกงานพุ่ง 2 ล้านคน เตรียมดัน “Tourism Labor Bank” ศูนย์รวมแรงงานถูกเลิกจ้างรองรับ

นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้แรงงานในภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่มีจำนวนกว่า 4 ล้านคน ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทั้งถูกพักงานชั่วคราวและถูกลดเงินเดือน โดยคาดการณ์ว่าหลังการแพร่ระบาดระลอกใหม่นี้จะทำให้แรงงานในภาคธุรกิจทอ่งเที่ยวตกงานเป็นจำนวนประมาณ 1.5-2 ล้านคน เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่มีรายได้มากพอที่จะรักษาการจ้างงานได้อีกต่อไป

จากแนวโน้มที่เกิดขึ้นนี้ทำให้ สทท. มีแผนผลักดันธนาคารแรงงานท่องเที่ยว หรือ Tourism Labor Bank สำหรับเป็นศูนย์รวมรองรับกลุ่มแรงงานที่ถูกเลิกจ้างหรือว่างงานให้สมัครเข้ามาอยู่ธนาคารแรงงานเพื่อหาโอกาสในการทำงาน ขณะที่ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ก็สามารถเข้ามาเลือกจ้างผู้ที่มีทักษะตรงตามความต้องการไปทำงานได้ นอกจากนี้ แรงงานบางส่วนจะมีโปรแกรมพัฒนาทักษะ (Up-Skill/Re-Skill) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ ต่อไป

นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์

“แนวคิดธนาคารแรงงานนี้ สทท. ได้คุยกับบางหน่วยงานของรัฐเพื่อเข้ามาสนับสนุนงบประมาณแล้ว เช่น การ co-pay สำหรับการจ้างงานของภาคเอกชน, ให้ภาครัฐช่วยจ้างแรงงานที่มีประสบการณ์และทักษะช่วยพัฒนาท่องเที่ยวในท้องถิ่น ฯลฯ เป็นต้น ขณะเดียวกันก็จะทำให้เรามีข้อมูลที่แท้จริงสำหรับแรงงานในภาคธุรกิจท่องเที่ยวด้วย” นายชำนาญกล่าว

ทั้งนี้ จากการทำการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวไตรมาส 4/2563 ซึ่งเป็นโครงการร่วมกันระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.) โดยทำการสำรวจจากกลุ่มเป้าหมายรวม 1,020 ราย ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา พบว่า ในส่วนของภาวะการจ้างงานของสถานประกอบการในไตรมาส 4/2563 นั้นมีแรงงานในภาคธุรกิจทอ่งเที่ยวตกงานทั้งระบบ 1.04 ล้านคน โดยมีกิจการที่เปิดให้บริการอยู่ 85% ปิดบริการชั่วคราว 10% และปิดบริการถาวร 3%

Advertisment

“หลังจากเราเจอโควิดระลอกใหม่นี้คาดว่าจะทำให้แรงงานถูกเลิกจ้างอีกจำนวนมาก โดยคาดว่าอาจเพิ่มถึง 2 ล้านคน หากรัฐบาลยังไม่มีนโยบายเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ คาดว่าสถานประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ที่มีฐานลูกค้าหลักเป็นชาวต่างชาติจะมีการปิดกิจการเพิ่มขึ้น เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอในการบริหารธุรกิจให้ดำเนินการต่อไปได้ และจะทำให้แรงงานตกงานมากยิ่งขึ้น” นายชำนาญกล่าว