“การบินไทย” ยันแผนฟื้นฟูกิจการ เป็นธรรมต่อเจ้าหนี้ทุกฝ่าย

การบินไทย

“การบินไทย” ยืนยันแผนฟื้นฟูกิจการเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ เป็นะรรมกับเจ้าหนี้ทุกฝ่าย ผลตอบแทนที่ได้รับเมื่อการฟื้นฟูกิจการสำเร็จดีกว่าปล่อยล้มละลายอย่างแน่นอน วอนเจ้าหนี้เชื่อมั่น สนับสนุนลงมติ 19 พค.นี้

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่มีกระแสข่าวถูกนำเสนอในสื่อออนไลน์บางแห่งเกี่ยวกับการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการและการเข้าร่วมหารือกับเจ้าหนี้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งไม่เป็นความจริงและทำให้เจ้าหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการและสาธารณชนอาจเข้าใจผิด บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า การจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ

โดยตลอดระยะเวลาของการจัดทำแผนกว่า 6 เดือนที่ผ่านมานั้น ผู้ทำแผนและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมหารือกับเจ้าหนี้ทุกกลุ่มเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ มาโดยตลอด และได้ยื่นแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ตามกำหนดระยะเวลาตามกฏหมาย โดยผู้ทำแผนได้พยายามอย่างดีที่สุดที่จะเสนอแผนฟื้นฟูกิจการที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายตามความเหมาะสม ซึ่งผลตอบแทนที่เจ้าหนี้ในแต่ละกลุ่มจะได้รับเมื่อการฟื้นฟูกิจการประสบความสำเร็จนั้นดีกว่ากรณีบริษัท การบินไทยฯ ล้มละลายอย่างแน่นอน

ในส่วนที่ผู้ทำแผนและเจ้าหนี้บางรายได้ยื่นข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นจำนวนรวม 15 ฉบับ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และมีเจ้าหนี้บางรายขอเลื่อนการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนออกไปนั้น ก็เป็นกระบวนการตามขั้นตอนปกติของการฟื้นฟูกิจการที่เกิดขึ้นในหลายคดีหาใช่เป็นตัวบ่งชี้ว่าเจ้าหนี้ไม่มั่นใจในการยื่นฟื้นฟูกิจการของการบินไทยแต่อย่างใด เพียงแต่เจ้าหนี้บางรายจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มเติมในการพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการและข้อเสนอขอแก้ไขแผนเท่านั้น


ทั้งนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งต่อไปในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ซึ่งในวันประชุมดังกล่าวเจ้าหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการจะสามารถใช้สิทธิในการลงมติเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการ คำขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ และการตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้ต่อไป

นอกจากนี้ ยังยืนยันว่า ผู้ทำแผนของบริษัทฯ มีความตั้งใจและขอให้เจ้าหนี้เชื่อมั่นว่า เจ้าหนี้ทุกรายจะได้รับการชำระหนี้อย่างเป็นธรรมภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการที่ได้จัดเตรียมมาเป็นอย่างดี โดยการบินไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหนี้ในขั้นตอนการลงมติเกี่ยวกับแผนซึ่งเป็นขั้นตอนอันสำคัญยิ่ง เพื่อให้การดำเนินกระบวนการฟื้นฟูกิจการสามารถเดินต่อไปได้ และจะสามารถกลับมาเป็นองค์กรที่แข่งขันได้ สามารถสร้างความภูมิใจแก่ประเทศไทยในฐานะที่เป็นสายการบินแห่งชาติที่มีส่วนในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ