ททท. เผย ไทยเป็นจุดหมายที่คุ้มค่าสุด ของนักท่องเที่ยวมาเลเซีย

นักท่องเที่ยว

ททท.เผยไทยเป็น “จุดหมายปลายทางที่คุ้มค่าที่สุด” ของนักท่องเที่ยวมาเลเซีย พบนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สายการบินกลับมาให้บริการ 50% ของปี’62 แล้ว

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นางนงเยาว์ จิรันดร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกัวลาลัมเปอร์ เปิดเผยว่า ปัจจัยบวกที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างมาเลเซียและไทย คือ การผ่อนคลายมาตรการการเดินทางทั้งสองประเทศ โดยนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบโดส ไม่ต้องกักตัว หรือทำการตรวจ RT-PCR

“พบว่านักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียไม่ชอบขั้นตอนการเดินทางที่ยุ่งยาก เห็นได้ว่าหลังยกเลิกระบบ Test&Go มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง” นางนงเยาว์ กล่าว

รวมถึงการเปิดด่านทางบก การเพิ่มความถี่เที่ยวบินของสายการบิน การเปิดเส้นทางบินใหม่ ๆ เช่น สายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทาง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – กัวลาลัมเปอร์

ข้อมูลล่าสุดพบว่า สายการบินกลับมาให้บริการในเส้นทางบินเชื่อมทั้งสองประเทศมากขึ้น อีกทั้งจำนวนที่นั่งกลับสู่ระดับ 50% ของปี 2562 แล้ว

อีกทั้ง มองว่าประเทศไทยเป็นยังถือเป็น “จุดหมายปลายทางที่คุ้มค่าที่สุด” สามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวก และเทศกาลวันหยุดของมาเลเซียยังช่วยกระตุ้นการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย เช่น วันฮารีรายอ วันชาติมาเลเซีย (31 สิงหาคม) วันมาเลเซีย (16 กันยายน) เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังพบว่านักท่องเที่ยวชาวมุสลิมนิยมการเดินทางท่องเที่ยวในภาคใต้ของไทย เนื่องจากมีวัฒนธรรม รวมไปถึงอาหารที่คล้ายคลึงกัน

นางนงเยาว์ กล่าวด้วยว่า นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียมีสัดส่วนของนักท่องเที่ยวเพศหญิง 55.73% สูงกว่าเพศชายที่ 44.27% ทั้งยังมีพฤติกรรมการเดินทางด้วยตนเอง โดยมีนักท่องเที่ยวกลุ่มเดินทางเอง (FIT) ราว 65% และกลุ่มเดินทางเป็นกลุ่ม (GIT) จำนวน 35%

โดยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย นิยมเดินทางทางบกจำนวน 60% เดินทางทางอากาศจำนวน 40% และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางเข้าประเทศไทย มียอดการใช้จ่ายราว 5,506 ต่อวัน หรือ 28,729 ต่อทริป

นางนงเยาว์ กล่าวต่อว่า ข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, ระบบ Thailand Pass พบว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 22 มิถุนายน 2565 จำนวน 1,913,553 คน โดยเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซียจำนวน 167,524 คน เป็นอันดับสองรองจากอินเดีย

ในปี 2562 มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางเข้าประเทศไทยราว 4 ล้านคน เป็นอันดับสองรองจากประเทศจีน

ทั้งนี้ ททท.มาเลเซียเตรียมจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการออกเดินทาง โดยร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ เช่น สายการบินไทยแอร์เอเชีย จัดทำ Joint Promotion ลดราคาบัตรโดยสารเส้นทางบิน กัวลาลัมเปอร์ – หาดใหญ่, ปีนัง – กรุงเทพฯ และ โจโฮร์บะฮ์รู – กรุงเทพฯ