‘ซีลิค’ ผู้นำธุรกิจกาวอุตสาหกรรม

‘ซีลิค’ ผู้นำธุรกิจกาวอุตสาหกรรม

‘ซีลิค’ ผู้นำธุรกิจกาวอุตสาหกรรม ตอบโจทย์งานอุตสาหกรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การเติบโตของธุรกิจทุกประเภท ต้องประกอบด้วยปัจจัยหลายส่วนสำคัญรวมกัน หากพูดถึงอุตสาหกรรมเครื่องหนัง เฟอร์นิเจอร์ รองเท้า บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม สิ่งพิมพ์ งานไม้ ยานยนต์ ฯลฯ อุตสาหกรรมเหล่านี้ ต้องมีการใช้งาน ‘กาวอุตสาหกรรม’ อยู่ในกระบวนการผลิตอย่างแน่นอน และโดยเฉพาะยุคนี้ งานบรรจุภัณฑ์เข้ามามีบทบาทอย่างมากในสินค้าบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากกาวอุตสาหกรรมที่ดี มีส่วนช่วยให้บรรจุภัณฑ์เป็นไปตามที่ออกแบบ ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้อีกทางหนึ่ง

บริษัทซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจที่เริ่มต้นจากการผลิตกาวยางด้วยเทคโนโลยีจากญี่ปุ่น ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังในประเทศไทย ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากว่า 30 ปี สู่การขยายไปยังอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกหลากหลาย คุณยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ซีลิค คอร์พ และ บริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่าย (ทั้งในและต่างประเทศ) รวมทั้งวิจัยและพัฒนา ใน 3 สายการดำเนินการหลัก คือ ธุรกิจกาวอุตสาหกรรม ธุรกิจสติ๊กเกอร์ หรือฉลากที่มีกาวในตัว ธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ก่อตั้งขึ้นในปี 2522

‘เราเป็นลูกค้าเก่าแก่ของธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่รุ่นบุกเบิก จนมาถึงเจน 2 โดย ‘ซีลิค’  เริ่มจากเป็นผู้ผลิตกาว ที่ซัพพลายให้กับอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมเครื่องหนัง เฟอร์นิเจอร์ รองเท้า หากย้อนกลับไปช่วงที่เปิดบริษัทใหม่ ๆ ยุคนั้นประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรองเท้าที่มีชื่อเสียงมาก ธุรกิจของเราจึงเข้ามารองรับความต้องการ นอกจากกาวกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวซอลเวนท์ (Solvent Based Adhesive) ที่ใช้ทำรองเท้า เรายังมีผลิตภัณฑ์เครื่องหนังและเครื่องฟอกหนังต่าง ๆ เราเริ่มจากธุรกิจกาวซอลเวนท์  จากนั้นได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจนทราบว่า ภาพรวมการผลิตกาวของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จะมี 3   เทคโนโลยีหลัก ๆ ในปี 2548 คุณเอก สุวัฒนพิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขณะนั้น จึงเพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวน้ำ (Water Based Adhesive) และกาวหลอมร้อน (Hot Melt Adhesive) หลังจากออกผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ตัวนี้ ทำให้มองเห็นว่า การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ จำเป็นต้องมีทีมวิจัยและพัฒนาของตัวเอง จึงหันมาเน้นเรื่องการพัฒนานวัตกรรมเป็นเป้าหมายหลัก และให้ความสำคัญกับงานวิจัยอย่างมาก พร้อมเพิ่มกลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม สิ่งพิมพ์ งานไม้ ยานยนต์ ฯลฯ

ด้วยความมุ่งมั่นในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ใส่ใจ ในความต้องการของลูกค้า เรามั่นใจว่า ‘ซีลิค’ สามารถตอบโจทย์การใช้งานกาวอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี  คุณยุวดี กล่าวว่า “ลูกค้ารายสำคัญของเรา ถือเป็น Key player ในอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่มระดับประเทศ  เพราะคุณภาพสินค้าของเราเทียบเท่ามาตรฐานยุโรป นอกจากนี้เรายังได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายมากขึ้น โดยขยายไปยังกลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค เฟอร์นิเจอร์ ชิ้นส่วนยานยนต์

โดยปี 2563 ที่มีสถานการณ์โควิด ส่งผลกระทบผู้ประกอบการจำนวนมาก โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ รองเท้า เครื่องหนัง แต่เรายังดำเนินการได้ดี เนื่องจากเราเจาะกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีการเติบโตได้ดีในขณะนั้นเพราะคนหันมาซื้ออาหารตุนไว้ เราก็เติบโตไปด้วย เน้นการวิเคราะห์ไปพร้อมการปรับตัวจากภายในให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นการกระจายความเสี่ยง”

ผลิตภัณฑ์ ‘ซีลิค’ ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ยิ่งหลากหลาย ยิ่งได้เปรียบ ด้วยการไม่หยุดพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ  ‘ซีลิค’ มีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบด้วย กลุ่มกาวหลอมร้อนสำหรับติดกล่องลูกฟูก   และกาวติดกล่องบรรจุภัณฑ์ที่มีความเงา, กาวติดหลอดบนกล่องยูเอชที, กาวติดฉลากขวดแก้ว ที่สามารถทนน้ำเย็น และล้างออกได้ง่าย รวมถึงกาวติดฉลากขวดพลาสติก

ยกตัวอย่างให้เห็นจาก ‘ธุรกิจอาหารกระป๋อง’ ขั้นตอนการติดฉลากก่อนบรรจุในกล่องกระดาษลูกฟูก ที่โรงงานเรียกว่า ระบบบรรจุภัณฑ์ท้ายไลน์ผลิต เป็นระบบอัตโนมัติที่ลำเลียงอาหารกระป๋องลงมาใส่กล่องก่อนจะปิดด้วยกาวธรรมดา เราจึงนำเสนอว่ามีกาวที่ออกแบบมาโดยเฉพาะทั้งกาวติดฉลาก และกาวปิดกล่องลูกฟูก

หรือตัวอย่าง ‘กล่องอาหารซีเรียล’ ในประเทศที่กฎหมายเคร่งครัด สินค้าต้องได้มาตรฐาน เมื่อฉีก ภาชนะบรรจุต้องขาด เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการแกะก่อนถึงมือผู้บริโภค ซึ่งเราสามารถทำในส่วนนี้ได้ ขณะที่ ‘เครื่องดื่มขวดแก้ว’ ต้องติดฉลากที่ขวด และต้องแช่เย็น ดังนั้นกาวต้องติดทนไม่หลุดง่าย แต่ด้วยขวดแก้วมีการนำไปรีไซเคิล ฉลากจึงต้องหลุดออกได้ง่ายด้วย นี่คือความ Specialty ที่ผู้ผลิตต้องนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ได้

สร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่า ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงความต้องการของลูกค้า การทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า เป็นเรื่องที่สำคัญ ในฐานะผู้ผลิต เราจะไม่เข้าไปหาลูกค้าแล้วบอกว่า เรามีสินค้าอะไรบ้าง แต่จะถามลูกค้าว่าเขาต้องการอะไร เจอปัญหาอะไร เราช่วยอะไรได้บ้าง เมื่อเราเข้าใจลูกค้า บวกกับการที่เรามีทีมวิจัยและพัฒนาของตัวเอง ฉะนั้น ถ้าสินค้าที่มีอยู่ยังไม่ตรงความต้องการ เราจะเสนอการทำ Customization เข้าไปตอบโจทย์

กลยุทธ์หลักของเรา คือ นอกจากต้องเข้าใจลูกค้า ยังต้องเข้าใจด้วยว่าจุดมุ่งหมายของลูกค้าต้องการเติบโตอย่างไร เพราะลูกค้าทำธุรกิจ ย่อมต้องการเติบโต ถ้าโรงงานมีฝ่ายจัดซื้อ เราจะไม่คุยแค่เรื่องราคา แต่จะบอกว่า เราสร้างคุณค่าให้คุณได้อย่างไรบ้าง นอกจากนี้ยังมีทีม Technical Support คอยดูแลการใช้งานผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนให้ลูกค้าอีกทางหนึ่งด้วย

“ความต้องการลูกค้า จะแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ กลุ่มแรก คือลูกค้าต้องการลดต้นทุน ตัวอย่างเช่น สินค้าที่ใช้กาวหลอมร้อน เวลาจะนำไปใช้จะต้องนำไปหลอมให้เหลวก่อน เราจะคุยกับลูกค้าว่า ถ้าต้องการใช้ปริมาณที่ลดลง แต่ได้ Output เท่าเดิม จะมีทีมวิจัยเข้าไปปรับสูตรให้เหมาะสมกับการใช้งาน หรือหากลูกค้าต้องการปริมาณเท่าเดิม แต่อยากจะปรับให้ใช้อุณหภูมิน้อยลง เสียค่า Utility ลดลง ก็ทำได้ ขึ้นอยู่กับโจทย์และ Direction ของลูกค้า”

กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่ต้องการ Sustainable Material ขอยกตัวอย่างกลุ่มกาวซอลเวนท์ ที่มีสารระเหย มีกลิ่นแรง เรามีโจทย์ว่า จะทำอย่างไรให้ค่า VOC ลดลง ให้เป็นกาวที่ไม่มีสารเคมีอันตรายในส่วนผสม เมื่อนำไปผลิตจะลดอันตรายต่อร่างกาย เป็นส่วนที่สร้างความยั่งยืนในแง่ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ที่ไม่ต้องสูดดมสารเคมีที่เป็นอันตราย

‘ล่าสุดเราออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวหลอมร้อนรักษ์โลก คือ กาวกลุ่ม hotmelt ที่มีส่วนผสม ของมวลสารชีวภาพเข้าไปเพื่อลดการใช้วัตถุดิบที่ผลิตจาก fossil fuel หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากการทับถมน้อยลง เป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตให้กับลูกค้าได้อีกทางหนึ่งหากลูกค้า มีการทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint of Organization : CFO) ที่เป็นเครื่องมือแสดงข้อมูลปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ตัวนี้จะลดใน SCOPE 3 ที่เป็นการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทางอ้อมด้วย ซึ่งหากจะให้ครบลูปทั้งซัพพลายเชน ซัพพลายเออร์ จะต้องช่วยสนับสนุนในเรื่องการใช้ Sustainable Materials ด้วยเหมือนกัน เรามองว่านี่คือเทรนด์ที่กำลังมา’

โดยทั่วไปทุกบริษัท จะมีนโยบายด้านความยั่งยืนจากระดับผู้บริหารที่ส่งต่อมายังพนักงานอยู่แล้ว ฉะนั้น จึงถือเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องเข้าไปแนะนำผลิตภัณฑ์รักษ์โลกให้คนหน้างานได้รู้จัก ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันหาวิธีแก้ไขปัญหา Climate Change ที่มีความสำคัญอย่างมาก ทั้งนี้ จากการประชุม COP26 เพื่อแสดงเจตจำนงของประเทศไทยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร่วมกับประชาคมโลกตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ (Long-term Low Greenhouse Gas Emission Development Strategies : LT-LEDS) ของประเทศไทย รวมถึงประกาศเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2608 นั้น คุณยุวดี ให้ความเห็นว่า

หากวันนี้บริษัทไหนยังไม่เริ่ม  ในเร็ววันนี้อาจจะกลายเป็นข้อบังคับของทุกองค์กร  ในฐานะคนทำธุรกิจ หากเราไปเจอลูกค้าที่มุ่งเน้นนโยบายเรื่อง Green Procurement ซัพพลายเออร์ที่ยังไม่เป็น ‘Green’ จะอันตราย เพราะทุกวันนี้เราไม่ได้เน้นแค่สิ่งแวดล้อมอย่างเดียว แต่มีทั้งเรื่อง ธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการใช้ทรัพยากรอย่างสมเหตุสมผล การใช้แรงงาน สิทธิมนุษยชน ฯลฯ

อย่างไรก็ดี แม้บริษัทซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) จะเป็นองค์กรที่ไม่ใหญ่มาก แต่ถ้าพูดเรื่อง ESG ไม่ได้หมายความว่าองค์กรขนาดเล็กจะทำไม่ได้ เพราะเราไม่จำเป็นต้องลงทุนกับการทำเพื่อสิ่งแวดล้อมมากมาย แต่ขอให้เรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวางกลยุทธ์ เป็นส่วนที่ร้อยเรียงเข้าไปในแผนธุรกิจของทุกบริษัท

วิสัยทัศน์ องค์กรนวัตกรรม สิ่งที่เราพยายามจะทำในเรื่องนวัตกรรม คือ พยายามผลักดันให้เราเป็น ‘องค์กรนวัตกรรม’ ให้พนักงานทุกคนสามารถนำเสนอได้ เช่น หน่วยงานไหนประสบปัญหา เกิดความล่าช้าในการทำงาน อยากจะปรับใช้เทคโนโลยีอะไรก็นำเสนอมา 3-4 ปีที่ผ่านมา เราร่วมสร้างนวัตกรรม สร้างพลังบวก สร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่ เพราะเราเล็งเห็นว่าเรื่องนวัตกรรม ไม่ได้หมายถึงเฉพาะคนที่ทำ R&D เท่านั้น แต่เรามีโครงการที่ให้พนักงานช่วยกันคิด ทุกคนสามารถปรับกระบวนการ และนำเสนอผลงานได้

จุดเริ่มต้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ ‘กาว’ ลดโลกร้อน โจทย์ของการลดโลกร้อน เป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งเมื่อเรามีผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว จึงไม่ใช่การเริ่มจากศูนย์ แต่นำสิ่งที่มีอยู่ไปต่อยอด เริ่มจากเข้าไปศึกษาที่ BOI (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน) หมวดงานวิจัยและพัฒนา โดยเมื่อ 4 ปีที่แล้ว เราส่งไป 2 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ Non Toxic คือกลุ่มกาวซอลเวนท์ ที่ไม่มีโทลูอีน (Toluene) และผลิตภัณฑ์กาวหลอมร้อนที่ใช้ปิโตรเคมีน้อยลง เมื่อได้รับการยืนยันจาก BOI จึงมั่นใจว่า เรามาถูกทางแล้ว เราจึงมอบหมายให้ทีม R&D ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้ตอบโจทย์เรื่องลดโลกร้อน เพื่อไปต่อยอดโครงการดังกล่าวกับ BOI ให้เกิดผลสำเร็จ ตอนนี้เราเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ออกผลิตภัณฑ์กาวหลอมร้อนที่ใช้ปิโตรเคมีน้อยลง

คุณยุวดี เผยต่อว่า นวัตกรรม เปลี่ยนตลอดเวลา ฉะนั้นสิ่งที่เราใส่ในผลิตภัณฑ์ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่นกล่องลูกฟูก ปัจจุบันที่ลูกค้าใช้ วัสดุมีการเปลี่ยนแปลง ส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากต้นไม้ทั้งหมด บางส่วนมาจากการรีไซเคิล ยิ่งลูกค้าเลือกใช้วัสดุจากการรีไซเคิลมากเท่าไหร่ ยิ่งมีผลกับการยึดติด นวัตกรรมที่เรามีจึงต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลา หรือบางตัวเราออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้ในอุณหภูมิห้อง 30 องศา แต่ปีนี้สูงขึ้นเป็น 35 องศา เราจึงต้องพัฒนากาว ให้เหมาะกับรูปแบบการใช้งานในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อีกหนึ่งนวัตกรรมที่เป็น Key Target  คือเราจะออกผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ปีละตัว และต้องคิดด้วยว่าจะนำมาใช้อย่างไรให้ประสบความสำเร็จด้วย

‘ซีลิค’ เดินหน้าขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน Sustainability เราเปิดเผยตัวเองเข้าสู่วงการ Sustainability โดยได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปีนี้ เป็นปีที่ 3 ที่อยู่ในทำเนียบ ESG100 ของสถาบันไทยพัฒน์ ถือเป็นการตอกย้ำแนวทางดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)

นอกเหนือจาก ESG ที่เป็นแนวคิดเรื่องการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืนคือ Environment Social และ Governance เรื่องของ Sustainability Development ยังต้องดูเรื่องความเสี่ยงด้วย ว่าเราสามารถปรับตัวได้มากแค่ไหน เพราะเรื่องสิ่งแวดล้อมถือเป็นการเพิ่มต้นทุนในบางอย่าง ในมุมลูกค้า ขึ้นอยู่กับนโยบายขององค์กรนั้น ๆ

“แต่สำหรับเรา มองว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้ คือการลงทุนเพื่อซื้อความพร้อมเตรียมไว้ให้ธุรกิจไปต่อได้เลย เมื่อเวลามาถึง โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ หันมาให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม และสังคมมากขึ้น ซึ่งเรามีนโยบายความยั่งยืนอยู่แล้ว การขับเคลื่อน คือทำให้เป็นรูปเป็นร่าง เป็นนโยบายที่ต้องไปให้ถึง เอารวมเข้าไปในกระบวนการ มีตัวชี้วัด และทุกฝ่ายร่วมผลักดันไปด้วยกัน”

เชื่อว่าถ้าเรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน เราสามารถทำความเข้าใจในวิสัยทัศน์ของบริษัทในเรื่องความยั่งยืนได้ ว่าเป็นการสร้าง Benefit ให้ธุรกิจอีกทางหนึ่ง แต่ถ้าคุณยังไม่เริ่มก่อนถูกบังคับใช้ ธุรกิจจะเกิด Business Disruption ทันที

 

ติดตามอ่านบทความเพิ่มเติม ได้ที่

รู้จัก บริษัทซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) ที่ www.seliccorp.com