“แรงงาน” เสนอคณะ กก.แก้ IUU ดันอธิบดีประมงใช้ ม.83 ขึ้นทะเบียนต่างด้าว-

ใช้ กม.ประมงแก้กระทรวงแรงงานจะเสนอให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) ใช้มาตรา 83 ของพ.ร.ก.การประมงปี’58 อีกครั้ง ในการรับขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในเรือประมงที่เดียวแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อแก้ปัญหาขาดแรงงานในเรือที่นับวันจะรุนแรงหนักขึ้น

สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยยืนยันให้อธิบดีกรมประมงใช้อำนาจตามมาตรา 83 พ.ร.ก.การประมงรับขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในเรือประมงที่ขาดแคลน หลังเกษตรฯโยนให้กระทรวงแรงงานแก้ปัญหา จับตาการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหา IUU ในเรื่องแรงงานขาดอีกครั้งปลาย ก.ค.นี้

สืบเนื่องจากวันที่ 8 พ.ค. 2560 สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และสมาคมการประมงท้องถิ่น 22 จังหวัด ได้เดินทางมายื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาลถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในเรือประมง โดยมี พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชุดที่ 1 ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเป็นประธานมารับเรื่องแทน เพื่อหาแนวทางแก้ไข และมีการสั่งการมายังศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือกับสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยนั้น

รายงานข่าวจากสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยเปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ผลการหารือของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยกับหน่วยงานต่าง ๆ ข้างต้น 5-6 ครั้ง ได้ข้อยุติไปเมื่อวันที่ 18 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยให้กรมประมงเสนอใช้อำนาจตามมาตรา 83 พระราชกำหนดการประมง 2558 สามารถนำแรงงานต่างด้าวมาทำให้ถูกต้องแบบเบ็ดเสร็จในที่เดียวกัน ทั้งนี้ จะมีการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายแรงงานแห่งชาติ (กนร.) เพื่อให้ พล.อ.ประวิตร รองนายกรัฐมนตรี เห็นชอบ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ โดยการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการได้ทันที

แต่ต่อมาได้มีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2560 โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯเป็นประธาน ได้มีการนำเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม โดยที่ประชุมเห็นว่าเรื่องแรงงานควรให้กระทรวงแรงงานไปดำเนินการแก้ไข จึงได้มีหนังสือสั่งการมาที่กระทรวงแรงงาน ให้มีการจัดประชุมร่วมกับสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ซึ่งสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยได้ประชุมร่วมกับกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 27 ก.ค.ที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในเรือประมง โดยพิจารณาเรื่องการนำเข้าแบบ MOU หรือการให้ใช้มาตรการผ่อนคลายของกระทรวงแรงงาน ที่ดำเนินการในวันที่ 24 ก.ค.-7 ส.ค. 2560

ทางสมาคมได้เข้าไปยืนยันในหลักการเดิมที่ได้มีการประชุมร่วมกับ ศปมผ.หลายครั้ง จนได้ข้อยุติของทุกฝ่ายแล้วว่า ให้มีการเปิดให้จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในเรือประมง โดยใช้ พ.ร.ก.การประมงตามมาตรา 83 จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้แบบเบ็ดเสร็จ โดยจะรอให้กระทรวงแรงงานนำเสนอให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหา IUU ที่จะมีการประชุมกันอีกครั้งในวันที่ 31 ก.ค.นี้

“หากไม่มีแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับชาวประมง 22 จังหวัด สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยคงจะต้องพิจารณาไปยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีอีกครั้งในเร็ว ๆ นี้ เพราะขณะนี้ชาวประมงเดือดร้อนเรื่องการขาดแคลนแรงงานในเรือประมงหนักมาก และไม่สามารถออกทำการประมงได้ โดยจอดเรือกันมาหลายเดือนแล้ว” รายงานข่าวกล่าว


อนึ่ง ตัวเลขการขาดแคลนแรงงานในเรือประมงล่าสุด สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยได้สำรวจความต้องการใช้แรงงานของเรือประมงมีทั้งสิ้น 74,892 คน จากเรือประมงพาณิชย์ 6,257 ลำ ต้องการแรงงาน 73,048 คน เรือประมงพื้นบ้าน 384 ลำ ต้องการแรงงาน 1,412 คน กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีเรือประมง 32 ลำ ต้องการแรงงาน 432 คน