สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 3 สิงหาคม 2560