“พริมา มารีน”จ่อขายหุ้น IPO ไม่เกิน 650 ล้านหุ้น พร้อมเข้าเทรดในตลาด SET ภายในเดือน ก.ย.นี้

นายชาญวิทย์ อนัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พริมา มารีน (PRM) ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการกองเรือขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป น้ำมันกึ่งสำเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลวทางเรืออย่างครบวงจร เปิดเผยว่าบริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 650 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 1 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็น 26% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด แบ่งเป็น หุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 500 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม คือ Austin Asset Limited จำนวน 105 ล้านหุ้น และบริษัท นทลิน จำกัด 45 ล้านหุ้น ซึ่งคาดว่าจะเสนอขายและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้ภายในช่วงเดือน ก.ย.2560 นี้ หลังจากล่าสุด ก.ล.ต.ได้นับหนึ่งแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นและแบบไฟลิ่งเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้สำหรับวัตถุประสงค์การระดมทุนจะนำไปลงทุนเรือลำใหม่และขยายกองเรือในธุรกิจเรือขนส่งฯ ธุรกิจเรือขนส่งและการจัดเก็บ FSU และธุรกิจเรือ Offshore นอกจากนี้จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และชำระคืนเงินกู้ โดยปัจจุบันบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE) 2.3 เท่า หลังเข้าตลาดคงต่ำกว่า 1 เท่า ส่วนระยะยาวตั้งเป้ารักษา D/E ให้ไม่เกิน 1.5 เท่า

นอกจากนี้บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้ปีนี้จะเติบโตไม่ต่ำกว่าปี 2559 ที่มีรายได้ 4,296 ล้านบาท โดยสัดส่วนรายได้มาจากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU 47.1% ธุรกืจเรือขนส่งฯ 34.2% ธุรกิจเรือ Offshore 12.2% ธุรกิจบริหารเรือ 6.5% ซึ่งกลุ่มธุรกิจที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงสุดคือ ธุรกิจบริหารเรืออยู่ที่ 85% และธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU 55% โดยข้อมูลในอดีตรายได้ 3 ปีย้อนหลัง (2557-2559) ที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี เฉลี่ยโต 11.1% อัตรากำไรสุทธิปี 2559 อยู่ที่ 28%