เปิดโผ! สถิติการใช้จ่ายในอเมริกา ด้าน “ที่อยู่อาศัย-การเดินทาง” เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

สื่อต่างประเทศรายงานว่า พฤติกรรมการใช้จ่ายในอเมริกาเปลี่ยนเเปลงไปอย่างมาก ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ใช้จ่ายในด้านที่อยู่อาศัย การเดินทาง เเละอาหาร โดยการจัดเก็บสถิติของ Bureau of Labor Statistics เผยว่า การใช้จ่ายทั้งสามส่วนในปี 2015 คิดเป็น 65% ของจำนวนเงินทั้งหมดที่ผู้บริโภคใช้จ่ายต่อปี มูลค่าราวๆ 32,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1 ล้านบาทต่อปี

อย่างไรก็ตามการจัดเก็บสถิติการใช้จ่ายในช่วงปี 1941-2014 เเสดงให้เห็นว่า การใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยเเละการเดินทางเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยในปี 1941 อัตราการใช้จ่ายในด้านที่อยู่อาศัยมีมูลค่าประมาณ 7,000 เหรียญ หรือราวๆ 2 เเสนบาทต่อปี

เเละในปี 2014 หลังจากปรับอัตราเงินเฟ้อภายในประเทศ ส่งผลให้อัตราการใช้จ่ายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีมูลค่าถึง 18,000 เหรียญสหรัฐ หรือราวๆ 6 เเสนบาทต่อปี โดยประชากรเน้นใช้จ่ายในเรื่องของสุขภาพ การพักผ่อน ความบันเทิง รวมไปถึงการศึกษา

ทั้งนี้ในรายงานยังระบุว่า สินค้าด้านการบริโภค อาหาร ยาสูบ เสื้อผ้า มีอัตราการใช้จ่ายที่ลดลง