Paypal ปลดพนักงาน 2,000 คน รับมือปัญหาเศรษฐกิจโลก

PayPal
Photo by Marques Thomas on Unsplash

สื่อนอกรายงาน PayPal เตรียมปลดพนักงาน 2,000 คน เพื่อรับมือปัญหาเศรษฐกิจโลก หลังยอดธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มลดลง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 บลูมเบิร์ก รายงานว่า PayPal ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ประกาศเตรียมปลดพนักงาน 2,000 คน เนื่องจากต้องเผชิญกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจระดับมหภาคที่ส่งผลต่อธุรกิจของบริษัทในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา

แดน ชูลแมน (Dan Schulman) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PayPal กล่าวใน แถลงการณ์ว่า การปรับลดพนักงานในครั้งนี้ จะกระทบกับพนักงานประมาณ 7% จากจำนวนพนักงานทั้งหมด หรือคิดเป็นประมาณ 2,000 คน โดยการปลดพนักงานจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

การปลดพนักงานในครั้งนี้ เป็นผลมาจากการเติบโดด้านปริมาณธุรกรรมการชำระเงินผ่านแพลตฟอร์มที่ลดลง และบริษัทเคยระบุแล้วว่า จะมีการลดค่าใช้จายเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการลดจำนวนพนักงานและการปิดสำนักงาน โดยความเคลื่อนไหวของ PayPal ในครั้งนี้ คาดว่าช่วยให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายได้ 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2566


ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานเพิ่มเติมว่า หลังจากมีความเคลื่อนไหวดังกล่าว หุ้น PayPal ในวันนี้ (1 ก.พ. 2566 เวลาประเทศไทย) ราคาเพิ่มขึ้น 2.32% โดยราคาเปิดตลาดอยู่ที่ 79.70 ดอลลาร์สหรัฐ และราคาหลังปิดตลาดอยู่ที่ 81.49 ดอลลาร์สหรัฐ