IBM ประกาศปลดพนักงาน 3,900 คน เน้นปลดในพื้นที่ที่เลิกใช้งานแล้ว

IBM
YASUYOSHI CHIBA / AFP

สื่อนอกรายงาน IBM บริษัทด้านคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ เตรียมปลดพนักงาน 3,900 คน เน้นการปลดพนักงานในพื้นที่ที่มีการเลิกใช้งานแล้ว

วันที่ 26 มกราคม 2566 บลูมเบิร์ก รายงานว่า International Business Machines Corp. หรือ IBM ประกาศว่าจะเลิกจ้างพนักงานทั่วโลกประมาณ 1.5% จากจำนวนพนักงานทั้งหมด ตามบริษัทเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่มีการปลดพนักงานตลอด 2-3 เดือนที่ผ่านมา

เจมส์ คาวานอห์ (James Kavanaugh) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวว่า การปรับลดพนักงานในครั้งนี้ จะเน้นที่การปลดพนักงานในสำนักงานที่ Kyndryl และ Watson Health ซึ่งประกาศเลิกใช้แล้ว และจะทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการปลดพนักงานราว 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 9,800 ล้านบาท) ทั้งนี้ การจ้างงานของบริษัทจะยังคงมีเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง

สำหรับจำนวนพนักงานของ IBM ในปัจจุบันอยู่ที่ 260,000 คน ลดลงจากตัวเลขเมื่อเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 282,000 คน

จากจำนวนการปลดพนักงาน 1.5% ที่มีการเปิดเผย เท่ากับว่าจะมีพนักงานถูกปลดราว 3,900 คน

ทั้งนี้ IBM มีการคาดการณ์ว่า กระแสเงินสดของบริษัทในปี 2566 จะอยู่ที่ราว 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่รายรับคาดว่าจะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยเพียงตัวเลขหลักเดียว

ขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์มีการประเมินว่า กระแสเงินสดของบริษัทจะอยู่ที่ราว 9,180 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีการเติบโตของยอดขายต่อปีที่ 1.2%