กต.ออกแถลงการณ์ยินดีอิสราเอล-ฮามาสพักรบ หวังปล่อยตัวประกันทั้งหมด

แถลงการณ์กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ออกแถลงการณ์ยินดีต่อการพักรบชั่วคราวของอิสราเอล-ฮามาส หวังจะนำไปสู่การปล่อยตัวประกันทั้งหมด ขอบคุณ-ชื่นชมผู้เกี่ยวข้องในการเจรจา 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2023 กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ของประเทศไทย ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดในตะวันออกกลาง การหยุดยิงชั่วคราวเพื่อเหตุผลด้านมนุษยธรรม และการปล่อยตัวประกัน

เนื้อหาในแถลงการณ์ระบุว่า “กระทรวงการต่างประเทศมีความยินดีกับความตกลงล่าสุดที่จะเริ่มปล่อยตัวประกันที่ถูกจับไปจากเหตุการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลและฉนวนกาซาเพิ่มเติมในวันนี้ ซึ่งถือเป็นความคืบหน้าอันสำคัญหลังความพยายามในการเจรจาอย่างเต็มที่ของทุกฝ่ายในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา และมีความยินดีที่มีการหยุดยิงชั่วคราวเพื่อเหตุผลด้านมนุษยธรรม ตามที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเรียกร้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสามารถเข้าถึงผู้ที่ต้องการได้

“ประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวโน้มเชิงบวกนี้จะสามารถดำรงไว้จนนำไปสู่การปล่อยตัวประกันทั้งหมด ซึ่งมีคนไทยผู้บริสุทธิ์รวมอยู่ด้วย โดยเร็วที่สุด ตามที่ไทยได้เรียกร้องมาอย่างต่อเนื่อง”


“กระทรวงการต่างประเทศขอขอบคุณและชื่นชมรัฐบาลกาตาร์ อิสราเอล สหรัฐอเมริกา อียิปต์ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ และทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในความพยายามและการเจรจาเพื่อนำมาสู่การปล่อยตัวประกันครั้งล่าสุดนี้ และขอแสดงความปรารถนาดีไปยังผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวและครอบครัวด้วย”