วังอังกฤษเผย คิงชาร์ลส์ที่ 3 ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง 

คิงชาร์ลส์ที่ 3 อังกฤษ

วังอังกฤษออกแถลงการณ์ คิงชาร์ลส์ที่ 3 ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคมะเร็ง หลังจากที่แพทย์ตรวจพบความผิดปกติในระหว่างทรงเข้ารับการรักษาโรคต่อมลูกหมากโตเมื่อเร็ว ๆ นี้ 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2024 ตามเวลาอังกฤษ ซึ่งตรงกับวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ตามเวลาไทย สำนักพระราชวังบักกิงแฮม อังกฤษ ออกแถลงการณ์ว่า สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งชนิดหนึ่ง

แถลงการณ์ระบุว่า ในระหว่างที่สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรเข้ารับการรักษาโรคต่อมลูกหมากโตในโรงพยาบาลเมื่อเร็ว ๆ นี้ มีประเด็นที่น่ากังวลอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้ ซึ่งการตรวจวินิจฉัยในเวลาต่อมาระบุว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของโรคมะเร็ง

สำนักพระราชวังอังกฤษบอกในแถลงการณ์ว่า วันนี้พระองค์ทรงเริ่มกำหนดการรักษาตามปกติ โดยในระหว่างนี้ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ให้เลื่อนการปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่อหน้าสาธารณะออกไปก่อน แต่ตลอดระยะเวลานี้พระองค์จะทรงงานกิจการของรัฐและงานเอกสารราชการต่อไปตามปกติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรู้สึกขอบคุณทีมแพทย์ของพระองค์สำหรับการรักษาที่รวดเร็ว ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องมาจากขั้นตอนการรักษาในโรงพยาบาลครั้งล่าสุดของพระองค์ พระองค์ยังคงมีทัศนคติเชิงบวกต่อการรักษา และหวังว่าจะได้กลับไปปฏิบัติหน้าที่สาธารณะอย่างเต็มที่โดยเร็วที่สุด


“พระองค์ทรงเลือกที่จะแบ่งปันผลการวินิจฉัยของพระองค์เพื่อป้องกันการคาดเดา และหวังว่าจะช่วยให้สาธารณชนเข้าใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคมะเร็งทั่วโลก” สำนักพระราชวังอังกฤษกล่าวในแถลงการณ์