เกาหลีใต้ “เกษตรกร” ลดต่อเนื่อง เหลือต่ำกว่า 1 ล้านครัวเรือนเป็นครั้งแรก

กะหล่ำ เกษตร เกาหลีใต้
การเก็บเกี่ยวกะหล่ำปลีสำหรับทำกิมจิในเกาหลีใต้ (ภาพโดย Ed JONES / AFP)

เกาหลีใต้ประสบภาวะจำนวนเกษตรกรลดลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดในปี 2023 “ครัวเรือนเกษตรกร” ลดลงเหลือต่ำกว่า 1 ล้านครัวเรือนเป็นครั้งแรก

สำนักข่าวซินหัว (Xinhua) ของจีนรายงานเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2024 ว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติเกาหลีใต้รายงานว่า ในปี 2023 จำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเกาหลีใต้ลดลงต่ำกว่า 1 ล้านครัวเรือนเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องในปี 1949 โดยลดลง 2.3% จากปีก่อนหน้า เหลือ 999,000 ครัวเรือน 

ครัวเรือนเกษตรกรรมในเกาหลีใต้ลดลงตลอดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากจำนวนประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกษตรกรเลิกประกอบอาชีพนี้กันมากขึ้น 

สัดส่วนครัวเรือนเกษตรกรรมต่อครัวเรือนทั้งหมดของประเทศอยู่ที่ 4.6% ณ เดือนธันวาคมปีที่แล้ว ลดลงจากสัดส่วน 4.8% ในปีก่อนหน้า 

จำนวนประชากรในครอบครัวเกษตรกรรมลดลง 3.5% เหลือ 2,089,000 คน ในช่วงเวลาดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วน 4.0% ของประชากรทั้งหมด ขณะสมาชิกในครอบครัวเกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็นคนช่วงอายุ 70 ปี หรือมากกว่า (36.7%) ตามด้วยผู้ที่อยู่ในช่วงอายุ 60 ปี (30.7%) และผู้ที่อยู่ในช่วงอายุ 50ปี (14.9%)

Advertisment

สัดส่วนเกษตรกรอายุ 65 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 52.6% เมื่อปีก่อน ซึ่งมากกว่าอัตราประชากรสูงวัยทั้งหมดของประเทศที่ 18.2% ในปี 2023

ขณะที่จำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพประมงลดลง 1.8% จากปีก่อนหน้าอยู่ที่ 41,800 ครัวเรือนในเดือนธันวาคม 2023 ส่วนจำนวนครัวเรือนในภาคป่าไม้ ลดลง 1.4% เหลือ 99,200 ครัวเรือน