รมว.ต่างประเทศสิงคโปร์เยือนไทย 25-26 มิถุนายนนี้

ดร. วิเวียน บาลากริชนัน
ดร. วิเวียน บาลากริชนัน (ในวงกลม)

รัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์เยือนไทย 25-26 มิถุนายนนี้ เป็นประธานร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเปิดการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการ ไทย-สิงคโปร์ ครั้งที่ 14 

วันที่ 24 มิถุนายน 2024 กระทรวงการต่างประเทศของไทยแจ้งว่า ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2024 ดร.วิเวียน บาลากริชนัน (Vivian Balakrishnan) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์มีกำหนดการเยือนไทยอย่างเป็นทางการ และจะเป็นประธานร่วมกับนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเปิดการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย-สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme-CSEP) ครั้งที่ 14 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2024 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

​รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์มีกำหนดการเข้าร่วมการหารือระหว่างอาหารกลางวันกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นเจ้าภาพ เพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2024 สำหรับกำหนดการในวันที่ 26 มิถุนายน 2024 ประกอบด้วยการหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ การเข้าเยี่ยมคารวะพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี ตลอดจนการร่วมทานอาหารกลางวันกับนายชัยธวัช ตุลาธน ผู้นำฝ่ายค้าน ในสภาผู้แทนราษฎร

หัวข้อหลักของการประชุม CSEP ครั้งที่ 14 คือ “การขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือสีเขียวในยุคดิจิทัล” เพื่อมุ่งส่งเสริมการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีสีเขียว เครื่องมือดิจิทัล และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันของทั้งสองประเทศ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์เป็นประธานร่วมเปิดการประชุม และปลัดกระทรวงการต่างประเทศและปลัดกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์เป็นประธานร่วมการประชุมเต็มคณะระหว่างผู้แทนไทยและสิงคโปร์ใน 3 เสาหลัก ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะรับรองเอกสาร Joint Summary Record เป็นผลลัพธ์ของการประชุม

ทั้งนี้ การประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย-สิงคโปร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 1998 (พ.ศ. 2541) เพื่อเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการดำเนินความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับสิงคโปร์ (Singapore-Thailand Enhanced Partnership-STEP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมมิตรภาพ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างหน่วยราชการไทยและสิงคโปร์ ในสาขาความร่วมมือต่าง ๆ เช่น การต่างประเทศ ข้าราชการพลเรือน การศึกษา สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยุติธรรมและศาล สื่อมวลชน ศิลปะและวัฒนธรรม และสวัสดิการสังคมและเยาวชน และปัจจุบันได้ครอบคลุมถึงความร่วมมือแห่งอนาคต ซึ่งรวมถึงด้านเทคโนโลยีสีเขียว เทคโนโลยีดิจิทัล และความยั่งยืน

Advertisment

ข่าวที่เกี่ยวข้อง