ไต้หวันพบอีก พัสดุปนเปื้อนอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ส่งจากไทย

โผล่ครั้งที่สองใน 2 สัปดาห์ ไต้หวันพบอีก “กุนเชียงไทย” ปนเปื้อนเชื้อ ASF ในพัสดุจากไทย

วันที่ 7 มกราคม 2565 ไชน่าไทมส์ สื่อท้องถิ่นไต้หวันรายงานว่า หลังจากเมื่อ 22 ธันวาคม ปีที่แล้ว ไปรษณีย์นครไถหนาน ทางภาคใต้ของไต้หวัน ตรวจพบพัสดุที่บรรจุผลิตภัณฑ์เนื้อหมูที่ปนเปื้อนเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ที่ถูกส่งจากประเทศไทย ล่าสุดเมื่อ 3 ม.ค. ที่ทำการไปรษณีย์แห่งหนึ่งในไถหนานได้ตรวจพบพัสดุที่ส่งจากไทยอีกกล่อง ปนเปื้อนเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร เป็นการตรวจพบ 2 ครั้งซ้อนจากพัสดุไปรษณีย์ที่ส่งมาจากไทยในช่วงเวลา 2 สัปดาห์ สร้างความวิตกให้กับหน่วยงานท้องถิ่นของไต้หวัน

เมืองไถหนานถือเป็นแหล่งผลิตหมูที่ใหญ่อันดับ 4 ในไต้หวัน โดยจากการตรวจสอบฟาร์มสุกรในพื้นพบว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความผิดปกติใดๆ จากความเสี่ยงการระบาดของเชื้อเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร

นายเฉินจี๋จ้ง ประธานคณะกรรมการการเกษตรไต้หวัน เผยว่า เพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆไม่กี่สัปดาห์ ไต้หวันตรวจพบพัสดุเนื้อแปรรูปจากโรงงานผลิตคนละแห่งในประเทศไทย ถูกผ่านพัสดุมายังไต้หวัน ทำให้ไต้หวันต้องเสริมความระมัดและเข้มงวดพัสดุที่ส่งจากไทยและแถบอินโดจีนมากขึ้น โดยก่อนหน้านี้ไต้หวันใช้ช่องทางการแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบเรื่องนี้และหาวิธีการแก้ไขด้วย

นายเฉิน ระบุเพิ่มเติมว่า แม้ขณะนี้ ไทยจะยังมิได้มีการรายงานพบสุกรในไทยมีเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรต่อองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) จึงยังไม่ถูกจัดอยู่ในเขตระบาดของโรคนี้ก็ตาม แต่เนื่องจากไทยมีดินแดนติดกับประเทศในอินโดจีนและประเทศจีน ไต้หวันจึงรวมไทยอยู่ในประเทศเสี่ยงสูงเช่นเดียวกับประเทศอาเซียนอื่น ๆ เพื่อสกัดการแพร่เชื้อที่ชายแดน ตั้งแต่ปี 2019

ตามกฎของคณะกรรมการการเกษตรไต้หวันระบุว่า หากมีการฝ่าฝืนนำเข้าหรือพกพาผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรจากต่างประเทศเข้าไต้หวันจะมีโทษปรับสูงสุด 1 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน หรือประมาณ 1.2 ล้านบาท สำหรับประเทศที่จัดอยู่ในเขตระบาดของอหิวาต์แอฟริกาในสุกร รวม 14 ประเทศ ได้แก่ จีน มองโกล เวียดนาม เกาหลีเหนือ ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ติมอร์ตะวันออก อินโดนีเซีย อินเดีย ภูฎาน เมียนมา ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย

นางตู้เหวินเจิน อธิบดีกรมตรวจโรคพืชและสัตว์ของไต้หวัน ระบุว่า หลังจากไต้หวันตรวจพบเชื้อ ASF ในพัสดุไปรษณีย์ที่ส่งมาจากไทย ได้แจ้งให้ฝ่ายไทยทราบแล้ว ซึ่งไทยได้ตอบว่าเป็นการนำเข้าเนื้อหมูจากเขตโรคระบาด ด้านนายหวงจินเฉิน รองประธานคณะกรรมการการเกษตรไต้หวันระบุว่า ไต้หวันได้แจ้งเรื่องดังกล่าวให้ฝ่ายไทยทราบอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะให้ฝ่ายไทยเห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรอาจเป็นปัญหาที่มีอยู่แล้วในไทย เพราะจากประสบการณ์ของหลายประเทศ หากประเทศใดเป็นเขตโรคระบาดไม่อาจนำเข้าเนื้อหมูหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อหมูเข้าไตหวันได้ ซึ่งตนวิตกว่า หลายประเทศในอาเซียนได้รายงานให้ OIE ทราบแล้วว่าเป็นเขตระบาด มีเพียงไทยประเทศเดียวที่ยังไม่ได้รายงาน เพราะฉะนั้น จึงหวังว่ารัฐบาลไทยจะเร่งตรวจสอบฟาร์มสุกรในไทยทั้งหมด เพื่อหาแหล่งต้นตอของเชื้อ ASF ออกมาให้ได้

ที่มา : https://www.chinatimes.com/realtimenews/20220105001276-260405?chdtv

ภาพ : Tainan City Government / Zhang Yuling Tainan

Advertisement