BEM ส่งความสุขรับวันเด็ก 2566

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการทางพิเศษและ รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ร่วมกับ มิวเซียมสยามหรือ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ส่งความสุขรับวันเด็ก ประจำปี 2566  จัดกิจกรรม “BEM  ส่งความสุขรับวันเด็ก 2566” โดยมีคุณอนวัช สุวรรณฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งผู้บริหารและพนักงานร่วมส่งความสุขผ่านกิจกรรมวันเด็ก ให้กับน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับกิจกรรมมีการเล่นเกมฝึกทักษะ พัฒนาไหวพริบ การเรียนรู้ให้เด็กเกิดความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบรถไฟฟ้า MRT อย่างถูกต้องและปลอดภัยพร้อมรับของรางวัลและของที่ระลึกต่างๆมากมายภายในงาน ณ ลานกิจกรรมมิวเซียมสยาม สถานีสนามไชย นอกจากนี้ BEM ยังร่วมสนับสนุนของขวัญวันเด็ก อาทิ นม อุปกรณ์การเรียน ชุดเครื่องเขียน  และอุปกรณ์กีฬา  แก่ ชุมชนโค้งรถไฟยมราช ชุมชนริมทางรถไฟสายแปดริ้ว พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย เพื่อส่งมอบให้ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน โรงเรียนรายรอบเส้นทางรถไฟฟ้าและทางพิเศษ เพื่อให้น้องๆ มีพัฒนาการ ความรู้และทักษะด้านต่างๆ ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขร่วมกับสังคม เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา