ช.การช่าง ขายเกลี้ยงหุ้นกู้ 4 รุ่น ขอบคุณผู้ลงทุน พร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

25 พฤษภาคม 2566 : ช.การช่าง บริษัทผู้รับเหมาชั้นนำระดับภูมิภาค ประสบความสำเร็จจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 4 รุ่น ให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีผู้ลงทุนสนใจจองซื้อจำนวนมากถึง 2 เท่า จนต้องเพิ่มจำนวน โดยนำหุ้นกู้สำรองออกขายเพิ่มเติม และปิดการขายหุ้นกู้ด้วยมูลค่ารวม 9,000 ล้านบาท ผู้บริหารขอขอบคุณผู้ลงทุนที่เชื่อมั่นในบริษัท พร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจก่อสร้างและบริหารโครงการสัมปทานระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานชั้นนำของประเทศ

นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK ผู้ดำเนินธุรกิจก่อสร้างที่สามารถรับบริหารโครงการขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนทุกรูปแบบ และมีความสามารถในการพัฒนา ลงทุน และบริหารโครงการสัมปทานระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่ในประเทศและระดับภูมิภาคอย่างครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปคืนหนี้เงินกู้เดิมและเพื่อรองรับการลงทุนหรือขยายธุรกิจ ทั้งนี้ จากการสำรวจความต้องการของผู้ลงทุน ปรากฏว่า มีผู้ลงทุนทั้งประชาชนทั่วไปและสถาบัน ให้ความสนใจจองซื้อหุ้นกู้จำนวนมาก ซึ่งเกินกว่าจำนวนที่บริษัทวางแผนที่จะเสนอขายเดิมเพียง 5,000 ล้านบาทถึง 2 เท่า ทางบริษัทจึงตัดสินใจนำหุ้นกู้สำรอง (green shoes) ออกเสนอขายเพิ่มเติมอีก 4,000 ล้านบาท รวมจำนวนหุ้นกู้ที่จัดออกในครั้งนี้ทั้งสิ้นมูลค่า 9,000 ล้านบาท และได้เปิดให้จองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2566 ผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัท และจัดออกหุ้นกู้ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566  

สำหรับหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่น ประกอบด้วย หุ้นกู้รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.20% ต่อปี จำนวน 3,800 ล้านบาท รุ่นอายุ 5 ปี ดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี จำนวน 1,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 7 ปี ดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี จำนวน 1,000 ล้านบาท และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.15% ต่อปี จำนวน 3,200 ล้านบาท กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทั้งนี้ หุ้นกู้อายุ 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี เป็นหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน และหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ที่ระดับ “A-” แนวโน้ม “คงที่” เช่นเดียวกับอันดับเครดิตองค์กร  

“บริษัทขอขอบคุณผู้ลงทุนที่เชื่อมั่นและไว้วางใจลงทุนในหุ้นกู้ ช.การช่าง พร้อมทั้งขอขอบคุณสถาบันการเงินที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงไทย ที่อำนวยความสะดวก ทั้งการให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน รวมถึงความสะดวกในการเข้าถึงหุ้นกู้ผ่านช่องทางที่หลากหลาย จนทำให้การขายประสบผลสำเร็จเกินเป้าหมายที่วางไว้ โดยหลังจากนี้ บริษัทจะเดินหน้าขยายธุรกิจและแสวงหาโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืน ในฐานะบริษัทชั้นนำของประเทศที่ดำเนินธุรกิจก่อสร้าง และบริหารโครงการสัมปทานระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่ ทั้งในประเทศและในระดับภูมิภาคอย่างครบวงจร” กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ช.การช่าง กล่าว

Advertisement

ปัจจุบัน บมจ.ช.การช่าง ดำเนินธุรกิจการก่อสร้าง ทั้งระบบขนส่งมวลชน ท่าอากาศยาน ถนน ทางด่วน สะพาน พลังงาน ระบบน้ำและท่าเรือ และธุรกิจการพัฒนาโครงการสาธารณูปโภค ด้วยการเป็นผู้ลงทุนพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคด้านต่าง ๆ โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ประกอบธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ รวมถึงบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า ในสัดส่วน 34.72% บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW ผู้ผลิตจำหน่ายน้ำประปาและบริหารจัดการน้ำเสีย ในสัดส่วน 19.40% และถือหุ้นในบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP ผู้ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ในสัดส่วน 30.00% (ข้อมูลโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ทางด้าน ธนาคารกรุงเทพและธนาคารกรุงไทย ในฐานะผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ ระบุว่า ความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ ช.การช่าง นอกจากจะมาจากผลตอบแทนที่น่าพอใจและระยะเวลาการลงทุนที่มีทางเลือกหลากหลายแล้ว ปัจจัยสำคัญอีกประการมาจากความเชื่อมั่นในสถานะความแข็งแกร่งของ CK ในการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างชั้นนำของประเทศไทย ที่มีความสามารถในการรับงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่และโครงการที่มีความซับซ้อน ที่ช่วยตอกย้ำความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนทั้งประชาชนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน

Advertisement