เครือซีพี เดินหน้าโครงการ “น่านปันปลูก ปันรัก” ปีที่ 2 ส่งมอบความมั่นคงทางอาหารแก่นักเรียน ครอบคลุมครบ 15 อำเภอ ใน จ.น่าน

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด โดยสำนักงานด้านความความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน ดำเนินโครงการ “น่านปันปลูก ปันรัก” ปีที่ 2 จำนวน 8 โรงเรียน 8 อำเภอ ตามเป้าหมาย โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วิชาญ เกษเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นายวรภพ  รินฤทธิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 นายธนัย บุญมาธิวัฒน์ เกษตรอำเภอทุ่งช้าง และนายบัญชา โชติกำจร ผู้อำนวยการสำนักงานด้านความความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมและให้โอวาทนักเรียน โดยกิจกรรมดังกล่าวฯ มีเป้าหมายเพื่อส่งมอบความมั่นคงทางอาหารแก่นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ เพื่อเป็นทุนอาหารกลางวันและรายได้เสริมในโรงเรียนอย่างยั่งยืน

นายบัญชา โชติกำจร ผู้อำนวยการสำนักงานด้านความความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า โครงการ “น่านปันปลูก ปันรัก” เป็นหนึ่งในภารกิจงานการช่วยเหลือสังคมและโครงการพิเศษของเครือซีพี โดยสำนักงานด้านความความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน ผนึกกำลังกับ บริษัท เจียไต๋ จำกัด ในการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักคุณภาพที่นำมาปลูกภายโครงการฯ สำหรับเป้าหมายใหญ่คือ สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับนักเรียน ครอบคลุมทั้ง 15 อำเภอในพื้นที่ จ.น่าน เพื่อให้นักเรียนซึ่งเป็นที่เป็นอนาคตของชาติ ได้เข้าถึงแหล่งอาหารที่ปลอดภัย และมีโภชณาการครบถ้วน ผ่านกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน ปลูกพืชผักสวนครัว อาทิ ผักกาดขาว กะหล่ำปลี คะน้า มะเขือเปราะ ผักสลัด  นักเรียนจะได้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ได้รับความสนุกสนานในการเรียนรู้ โดยโรงเรียนสามารถต่อยอดเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย มาประกอบเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียน นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งจำหน่ายให้กับชุมชนโดยรอบ เพิ่มความมั่นคงทางรายได้ให้กับโรงเรียน และชุมชนก็จะมีผักที่ปลอดสารพิษบริโภคในราคาที่เหมาะสม

นางพวงผกา ศาลาคาม ผู้อำนวยการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) หนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ กล่าวว่า ที่ผ่านมาโรงเรียนมีโครงการที่ตอบสนองนโยบายของต้นสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ในการฝึกทักษะอาชีพนักเรียนในการปลูกผัก ในโครงการอาหารกลางวันนักเรียนอยู่แล้ว แต่เมื่อมีโครงการ “น่านปันปลูก ปันรัก” เข้ามา สิ่งที่นักเรียนและโรงเรียนได้รับ คือ มีวิทยากรให้องค์ความรู้ขั้นตอนและวิธีการปลูกผักที่ถูกต้อง วิธีการดูแลรักษาแปลงผัก ให้สามารถนำไปต่อยอดปลูกเองได้ที่โรงเรียนและที่บ้าน ซึ่งภายหลังมีบางคนนำไปปลูกที่บ้านให้ผู้ปกครองมีผักปลอดสารพิษไว้ทำอาหารและจำหน่ายต่อไปได้ นอกจากนี้ การศึกษานอกห้องเรียนถือเป็นสิ่งจำเป็น ที่นักเรียนจะได้ลองทำจริง มีความสนใจในการเรียนมากขึ้น มีมุมมองการหารายได้จากการนำผักไปจำหน่ายที่ตลาด ขอขอบคุณ ที่เครือซีพีเห็นความสำคัญของเยาวชน ในการเสริมทักษะอาชีพ ผักที่ได้เด็กๆก็ได้ทานเป็นอาหาร มีความภาคภูมิใจ อยากให้โครงการนี้ ขยายผลต่อยอดไปทั่วทั้ง จ.น่าน ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ห่างไกล ถ้าได้รับสิ่งดีๆเหล่านี้ ก็จะทำให้นักเรียนได้มีทักษะอาชีพเพิ่มเติม และเข้าถึงอาหารที่ปลอดสาร มีสุขภาพที่ดี เติบโตเป็นบุคลากรสำคัญของชาติต่อไป

โครงการนี้ เริ่มดำเนินมาตั้งแต่ปี 2565-2566 ซึ่งเข้าไปดำเนินการแล้ว รวมจำนวน 15 โรงเรียน 15 อำเภอ ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว อ.เชียงกลาง โรงเรียนบ้านเป้า อ.บ้านหลวง โรงเรียนบ้านน้ำมวบ อ.เวียงสา โรงเรียนบ้านไร่ อ.ปัว โรงเรียนบ้านหาดเค็ด อ.ภูเพียง โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม อ.สันติสุข โรงเรียนบ้านน้ำปูน อ.แม่จริม โรงเรียนบ้านต้าม อ.เมืองน่าน โรงเรียนบ้านดอยติ้ว อ.ท่าวังผา โรงเรียนบ้านห้วยส้ม อ.นาน้อย โรงเรียนบ้านนาทะนุง อ.นาหมื่น โรงเรียนบ้านปางกอม อ.สองแคว โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา อ.บ่อเกลือ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98 อ.ทุ่งช้าง และโรงเรียนบ้านปางหก อ.เฉลิมพระเกียรติ โดยเครือซีพี มุ่งหวังว่าโครงการดังกล่าวฯ จะช่วยส่งเสริมทักษะอาชีพให้น้อง ๆนักเรียนใน จ.น่าน ที่สามารถเป็นประโยชน์ในอนาคตได้ เข้าถึงผักปลอดสารที่มีประโยชน์นำไปประกอบอาหารกลางวัน รวมถึงโรงเรียนมีรายได้หมุนเวียนจากการแบ่งผักจำหน่ายให้ชุมชน สร้างความยั่งยืนได้ในทุกมิติ