24 ม.ค. มติชนจัดสัมมนาใหญ่ “Thailand 2024 : The Great Challenges” นายกฯปาฐกถาพิเศษ-รองนายกฯ รมต.ร่วมเวทีเพียบ

มติชนจัดสัมมนาใหญ่ “Thailand 2024 : The Great Challenges” นายกฯปาฐกถาพิเศษ-รองนายกฯ รมต.ร่วมเวทีเพียบ

วันที่ 10 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากผ่านพ้นวันเกิดมติชนสู่ปีที่ 47 วันที่ 9 มกราคม หนังสือพิมพ์มติชนมีกำหนดจัดงานสัมมนาใหญ่ขึ้นในวันที่ 24 มกราคม ในชื่อ Thailand 2024 : The Great Challenges เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส ที่โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ รางน้ำ

การสัมมนาครั้งนี้ หนังสือพิมพ์มติชนจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันเกิด 9 มกราคม เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าใจทิศทางการบริหารประเทศของรัฐบาลในปี 2567 ภายใต้กรอบความคิด เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส ของรัฐบาล 

การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเวลา 09.30-16.00 น. วันที่ 24 มกราคม มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปาฐกถาพิเศษ Thailand 2024 : The Great Challenges จากนั้นเป็นการสัมมนาในเซ็กชั่นเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และขยายโอกาส โดยในช่วงเช้ามีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นวิทยากร 

ส่วนช่วงบ่ายมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายทรงศักดิ์ ทองศรี นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นวิทยากร เป็นต้น

สำหรับเนื้อหาการสัมมนา มีทั้งทิศทางเศรษฐกิจ การกระตุ้นเศรษฐกิจ การส่งออก การปลุกเศรษฐกิจดิจิทัล การแก้หนี้ทั้งระบบ การผนึกรวมของ 4 กระทรวง เพื่อขยายโอกาสให้ประชาชน รวมทั้งทิศทางเกษตรกรไทยในปี 2567


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้เป็นการจัดขึ้นหลังจากที่เมื่อปี 2566 หนังสือพิมพ์มติชนและหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ร่วมจัดทำโพลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับปัญหาที่อยากให้รัฐบาลนายเศรษฐาแก้ไข ปรากฏว่าประชาชนอยากให้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องเป็นอันดับแรก โดยในการสัมมนาครั้งนี้จะเป็นการฉายภาพการขับเคลื่อนประเทศและการแก้ไขปัญหาของประชาชนให้เห็น เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้รับทราบ และร่วมกันเผชิญหน้ากับความท้าทายที่อาจจะเกิดขึ้นในปี 2567 นี้ต่อไป