อภัยภูเบศรเปิดตัว “กัญชาโมเดล” พร้อมส่งต่อความรู้สู่งาน Healthcare 2019

    อภัยภูเบศร เปิดตัว กัญชาอภัยภูเบศรโมเดล” วางระบบการใช้กัญชาเป็นเจ้าแรกของประเทศไทย แจงละเอียดขั้นตอนการปลูกจนถึงการจ่ายยา พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสถาบันการแพทย์ทั่วประเทศ เพื่อกระจายสู่คนไข้อย่างทั่วถึง และเตรียมส่งต่อองค์ความรู้สู่นิทรรศการ และการบรรยายให้ความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์ ในงานมหกรรมสุขภาพระดับประเทศ Healthcare 2019 ระหว่างวันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2562 ณ Hall 5 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

    ในโอกาสวันครบรอบ 78  ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร วันที่ 24 มิถุนายน 2562 มีการประชุมวิชาการ กัญชาทางการแพทย์ณ ห้องประชุมพญายอ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งอยู่ในความสนใจของประชาชนจำนวนมาก โดย เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้เพื่อดำเนินการนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

    นายแพทย์นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า ปัจจุบันกระแสของกัญชากำลังอยู่ในความสนใจของประชาชน เนื่องจากเป็นความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น แต่การนำไปใช้ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เนื่องจากกระแสข่าวมาจากทุกทิศทุกทาง ทำให้เกิดความสับสน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจึงได้จัดประชุมวิชาการ เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องของการใช้กัญชาในทางการแพทย์ โดยเริ่มตั้งแต่ การปลูก จนถึงกระบวนการจ่ายยาให้กับผู้ป่วย

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบต้นกัญชาในการปลูกแบบมาตรฐานเมดิคัลเกรด ขององค์การเภสัชกรรม (ภาพจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การเภสัชกรรม)

    งานนี้ได้รับเกียรติจาก  นพ.ธเรศ กริษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ( อย. ) เป็นวิทยากรบรรยาย ร่วมด้วย ศาสตราจารย์นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ที่ติดตามและเชี่ยวชาญเรื่องการใช้กัญชา พันเอก พญ.นวพร หิรัญวิวัฒน์กุล ผู้ที่เห็นข้อจำกัดของการใช้กัญชา ในฐานะประธานราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย นพ.ปัตพงษ์ เกษมสมบูรณ์ คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้มีความรู้ในเรื่องการใช้กัญชาทางการแพทย์ และอีกบุคคลสำคัญ ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ผู้คร่ำหวอดกับการศึกษาวิจัยกัญชาคนแรก ๆ ของประเทศไทย โดยงานนี้ได้รับความสนใจจากหลายภาคส่วน แต่ด้วยข้อจำกัดของสถานที่ จึงสามารถรับลงทะเบียนเข้ารับฟังได้เพียง 200 ที่นั่ง และเต็มภายในเวลาไม่กี่วัน ทางโรงพยาบาลจึงจัดให้มีการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุคแฟนเพจ สมุนไพรอภัยภูเบศรตลอดการเสวนา เพื่อให้คนที่สนใจไม่พลาดงานครั้งนี้

ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร ผู้คร่ำหวอดการศึกษาวิจัยกัญชาคนแรก ๆ ของประเทศไทย

    ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร กล่าวว่า ตนในฐานะที่ได้คลุกคลีกับชาวบ้าน หมอพื้นบ้าน มาหลายสิบปี พบว่าในชนบทเมื่อ 30-40 ปีที่แล้ว มีการใช้กัญชาทั้งในส่วนผสมของการปรุงอาหาร และยารักษาโรค นอกจากนี้ได้เคยร่วมการบรรยาย การใช้กัญชาภาคประชาชน เพื่อพูดคุยในการหาแนวทาง นำกัญชามาใช้ประโยชน์ การวางระบบ การใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ทั้งระบบ ตั้งแต่การปลูก การสกัดสารสำคัญ และการสั่งจ่ายยา เพื่อเป็นองค์ความรู้แผ่นดิน พร้อมเปิด กัญชาอภัยภูเบศรโมเดลเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสถาบันการแพทย์ที่สนใจทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียม โดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้ทำความร่วมมือกับหลายภาคส่วน เพื่อผลักดันการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมการแพทย์แผนไทยฯ

    กัญชา กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชน ปัจจุบันมีงานวิจัยเป็นหมื่นชิ้นทั่วโลก เรากำลังหาแนวทางที่จะใช้กัญชาอย่างถูกต้อง การกระโจนลงไปสู่บางอย่างโดยไม่มีระบบควบคุมที่ดีพออาจนำมาซึ่งปัญหาที่แก้ยาก ถ้ากัญชาดีจริงเหมือนที่มีโฆษณาว่ารักษาได้ทุกโรค เรามาปิดโรงพยาบาลกันดีหรือไม่ วันนี้เราควรจะมองเรื่องของกัญชาอย่างที่ควรจะเป็น เราควรมองที่เรื่องของการใช้ประโยชน์ เป็นเหตุให้เราต้องศึกษาวิจัย และลงมือปลูกกัญชาเอง การจะปลูกกัญชาต้องคิดอย่างครบวงจร รู้ว่ากัญชาจะไปไหน ทำอะไร จะแก้อะไร และการใช้ต้องมีความรู้เป็นอย่างดี

    ในการวิจัย สารออกฤทธิ์ของกัญชามีหลายแบบ ซึ่งการทำกัญชาเป็นยาสมัยก่อนจะใช้ใบ ผ่านการสูบซึ่งเป็นการเผาให้เกิดความร้อน และสารจะผ่านไปเส้นเลือดบริเวณใต้ลิ้นไม่ผ่านตับ จะหายเมาได้ง่าย ถ้ากินผ่านตับส่วนหนึ่งจะถูกทำลายด้วยกรด สารเมาจะเพิ่มขึ้น คอนโทรลยาก ถ้าจะให้ออกฤทธิ์เร็วคือการสเปรย์ใต้ลิ้น จึงเป็นที่มาทำไมต้องสเปย์ใต้ลิ้น และไม่นิยมใช้กัญชาดองเหล้าเป็นยา เพราะการจะได้สารออกฤทธิ์จากกัญชาต้องผ่านความร้อน จึงนิยมเคี่ยวกับน้ำมัน สารในกัญชาจะละลายได้ดีในน้ำมัน สำหรับการศึกษาเรื่องการปลูกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ในระยะแรก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้กัญชารักษา 4 โรค คือ ลมชัก ปลอกประสาทเสื่อม อัลไซเมอร์ และพาร์กินสัน โดยจะเป็นแห่งแรกที่มีการผลิตยาใช้ในพื้นที่

    “เราติดตามการใช้กัญชาของชาวบ้านมานาน เพื่อศึกษาวิธีการใช้ พันธุ์กัญชา เป็นวิจัยเชิงสังคม แม้จะมีการใช้ในทางการแพทย์พื้นบ้านอยู่บ้าง แต่ยังผิดกฎหมาย ถูกระบุให้เป็นยาเสพติดประเภท 5 การจัดการประชุมครั้งนี้ เพื่อเน้นย้ำว่า เราจะใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย จึงเป็นความพยายามของ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ที่เห็นความสำคัญของกัญชาในฐานะพืชสมุนไพรที่มีความสามารถในการสร้างสารเคมี เราจึงมีการออกแบบโรงเรือนปลูกกัญชาตามหลักแบบวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้สารเคมีปริมาณสูงเอามาใช้ประโยชน์ โดยผนึกกำลังระหว่างวิศวกร เภสัชกร และเกษตรกร ในการปลูกกัญชาแบบ เมดิคัลเกรด ควบคุมปัจจัยทั้งหมด เป็นมาตรฐานเกรดทางการแพทย์ที่นานาชาติให้การยอมรับ เป็นการปลูกแบบไม่ใช้ดินปลูกในตู้คอนเทนเนอร์ และศึกษาวงจรช่วงชีวิตของกัญชา เพื่อหาช่วงเวลาที่มีการสร้างสารสำคัญสูงสุด โดยมีการเตรียมสกัดสารด้วยเครื่องมือทันสมัย เพื่อไม่ให้เหลือสารตกค้างในกัญชา เป็นสมุนไพรที่ปลอดภัยแก่ผู้ป่วย และมีการติดตามโดยแพทย์และเภสัชกร”

    สำหรับผู้ที่พลาดประชุมวิชาการ กัญชาทางการแพทย์” ครั้งนี้ เตรียมพร้อมรับสาระความรู้เรื่องกัญชาได้ในงานมหกรรมสุขภาพระดับประเทศ Healthcare 2019 ระหว่างวันที่ 27 30 มิถุนายน 2562 ณ Hall 5 อิมแพคเมืองทองธานี โดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจะนำองค์ความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์ มาจัดนิทรรศการให้ศึกษา และวันที่ 29 มิถุนายน เวลา 12.00 น. เภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร รองผู้อำนวยการด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ให้เกียรติขึ้นเวทีเล่าเรื่อง “ประโยชน์ของกัญชาและการพัฒนาทางการแพทย์แผนไทย” เป็นครั้งแรกในงานมหกรรมสุขภาพระดับประเทศอีกด้วย

กิจกรรมเวที งาน “Healthcare เรียนรู้ สู้โรค 2019

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14.0015.00 น.
เจาะลึกเรื่องกัญชาทางการแพทย์และสถานการณ์ในประเทศไทย
โดย ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ดร.ภญ. นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การเภสัชกรรม
รศ.ดร.วิเชียร กีรตินิจกาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะปลูกและปรับปรุงพันธุ์พืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และที่ปรึกษาองค์การเภสัชกรรม  

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 12.0012.50 น.

ประโยชน์ของกัญชาและการพัฒนาทางการแพทย์แผนไทย
โดย ดร. ภญ. สุภาภรณ์ ปิติพร รองผู้อำนวยการด้านการสมุนไพร และการแพทย์แผนไทย
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ