เตือน 7 จังหวัด น้ำโขงส่อเพิ่มระดับฉับพลัน 14-18 ส.ค.

เตือน 7 จังหวัด น้ำโขงส่อเพิ่มระดับฉับพลัน 14-18 ส.ค.

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เตือน 7 จังหวัดริมฝั่งโขงอาจเพิ่มระดับฉับพลัน หลังพบปริมาณน้ำไหลจะผ่านเขื่อนไซยบุรี สปป.ลาว จำนวนมากในช่วง 14-18 สิงหาคมนี้ 

วันที่ 13 สิงหาคม 2565 กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ออกประกาศฉบับที่ 28/2565 เรื่อง เฝ้าระวังผลกระทบจากระดับน้ำเปลี่ยนแปลงในแม่น้ำโขง ในช่วงวันที่ 14-18 สิงหาคม 2565

จากการประกาศ ฉบับที่ 27/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ว่าให้เฝ้าระวังผลกระทบจากระดับน้ำเปลี่ยนแปลงในแม่น้ำโขง และกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขง พบว่าในช่วงวันที่ 11-12 สิงหาคม 2565 มีฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณเหนือพื้นที่แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนไซยะบุรีเพิ่มมากขึ้น

โดยคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนไซยะบุรี สปป.ลาว ในอัตราประมาณ 9,000-10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในช่วงวันที่ 13-14 สิงหาคม 2565 ซึ่งจะส่งผลให้ด้านท้ายเขื่อนไซยะบุรีมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น

ดังนั้นจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงบริเวณริมแม่น้ำโขง ตั้งแต่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นประมาณ 1.0-2.0 เมตร อย่างฉับพลัน ในช่วงวันที่ 14-18 สิงหาคม 2565

ทั้งนี้ กอนช.ขอให้จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี โปรดประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงและแจ้งเตือนให้ประชาชนที่สัญจร และประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขง

รวมทั้งผู้ที่อาศัยในพื้นที่บริเวณดังกล่าว ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขง