ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ลด เบนซิน โซฮอล์ 50 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ลด 30 สต.

ผู้ค้าน้ำมันนำโดย บางจาก-โออาร์ ประกาศลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน โซฮอล์ ลด 50 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E85 ลด 30 สตางค์ต่อลิตร มีผลตี 5 พรุ่งนี้ (18 ส.ค. 2565)

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.50 บาท/ลิตร เว้น E85 ลดลง 0.30 บาท/ลิตร พรีเมี่ยมดีเซล B7 ลดลง 0.50 บาท/ลิตร นอกนั้นคงเดิม มีผล 18 ส.ค. 2565 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

  • ULG = 43.96
  • GSH95 = 36.55
  • E20 = 35.44
  • GSH91 = 36.28
  • E85 = 32.64
  • พรีเมี่ยม GSH95 = 42.04
  • HSD-B7 = 34.94
  • HSD-B10 = 34.94
  • HSD-B20 = 34.94
  • พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 45.66 บาทต่อลิตร

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

น้ำมัน 18 สิงหา 65

ด้านบางจากฯ ลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 50 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 -30 สตางค์/ลิตร กลุ่มดีเซล เฉพาะ Hi Premium Diesel S B7 -50 สต. สำหรับผลิตภัณฑ์อื่นราคาคงเดิม

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

GSH95S EVO = 36.55 บาทต่อลิตร

GSH91S EVO = 36.28 บาทต่อลิตร

GSH E20S EVO = 35.44 บาทต่อลิตร

Advertisement

GSH E85S EVO 32.64 บาทต่อลิตร

Hi Diesel B20S 34.94 บาทต่อลิตร

Hi Diesel S 34.94 บาทต่อลิตร

Hi Diesel S B7 34.94 บาทต่อลิตร

Hi Premium Diesel S B7 45.66 บาทต่อลิตร

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)

น้ำมัน 18 สิงหา 65