หมอยง คาด โควิด19 กำลังเข้าสู่ โรคทางเดินหายใจประจำฤดูกาล

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ

นพ.ยงชี้ โควิด-19 กำลังเข้าสู่สถานะคล้ายไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่ปลายเดือน ก.ย. จะเป็นช่วงขาลง พีกอีกที่ ธ.ค.-มี.ค. แนะควรฉีดวัคซีนก่อนฤดูฝน หรือ ก่อนการระบาดใหญ่

วันที่ 4 กันยายน 2565 นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก กล่าวถึงการระบาดของโรคโควิด 19 กำลังเข้าสู่แบบเดียวกับโรคทางเดินหายใจประจำฤดูกาล ประจำปี เช่น ไข้หวัดใหญ่

โดยระบุว่า โรคจะระบาดมากตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน ในฤดูฝน และนักเรียนเปิดเทอม และจะเริ่มลดลงในปลายเดือนกันยายน ขณะที่นักเรียนสอบและปิดเทอม การระบาดจะน้อยลงจนถึงกลางเดือนธันวาคม

และจะมีการระบาดขึ้นอีก พีกหนึ่ง ในฤดูหนาว ตั้งแต่ช่วงปลายธันวาคมจนถึงต้นเดือนมีนาคม แต่การระบาดในช่วงนี้จะไม่รุนแรง และจะเข้าวงจรใหม่ในเดือนมิถุนายนปีหน้า เช่นเดียวกันกับไข้หวัดใหญ่และโรคทางเดินหายใจอื่น ๆ ที่มีวงจรเป็นแบบนี้

ดังนั้น โรค covid-19 ของเราอยู่ในขาลง และจะลดลงตั้งแต่ปลายเดือนนี้เป็นต้นไป อย่างเห็นได้ชัด

Advertisment

โรคไข้หวัดใหญ่ส่วนใหญ่จะระบาดในฤดูหนาว ของประเทศที่มีฤดูหนาว เช่น ประเทศซีกโลกเหนือ เช่น ยุโรปและอเมริกา การระบาดจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนธันวาคมจนถึงมีนาคม

ประเทศซีกโลกใต้ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ การระบาดของไข้หวัดใหญ่ โรคทางเดินหายใจก็จะเกิดขึ้นในฤดูหนาวของซีกโลกใต้ ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน

ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อน ถึงแม้ว่าทางภูมิศาสตร์จะอยู่ซีกโลกเหนือ หรือเหนือเส้นศูนย์สูตร แต่เนื่องจากประเทศไทยไม่มีฤดูหนาว มีแต่ร้อนมาก ร้อนน้อย การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคทางเดินหายใจ จึงพบได้เกือบตลอดทั้งปี

แต่จะมีการพบสูงสุดในฤดูฝน ซึ่งเป็นเดือนเดียวกับประเทศในซีกโลกใต้

Advertisment

จึงเป็นเหตุผลในการวางมาตรการการป้องกันโรคทางเดินหายใจด้วยวัคซีน โดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่ ถ้าจะมีการฉีดก็ควรฉีดก่อนที่จะมีการระบาด หรือก่อนฤดูฝน

ในทำนองเดียวกัน ในอนาคตโรคโควิด 19 ถ้าจำเป็นต้องมีการให้วัคซีนประจำปี ฤดูกาลการให้วัคซีน covid-19 ก็คงจะเป็นเช่นเดียวกับไข้หวัดใหญ่ คือการให้ก่อนฤดูฝนของทุกปี