หมอยง ชี้คนไทยติดโควิดแล้ว 70% ลุยวิจัยหาตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ

หมอยง โอไมครอน

นพ.ยง ภู่วรวรรณ คาด 60-70% ของคนไทยเคยติดโควิดแล้ว เดินหน้าโครงการวิจัยสเกลใหญ่ทั่วประเทศ เก็บข้อมูลผู้ป่วยตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไปจนถึงผู้สูงอายุ เริ่มตุลาคมนี้ โดยจะเป็นรายงานแรกของประเทศไทยที่ทำในกลุ่มประชากรขนาดใหญ่ สะท้อนเหตุการณ์ที่ผ่านมาถึง 3 ปี

วันที่ 21 กันยายน 2565 นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก​ กล่าวถึงงานวิจัยเพื่อหาจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่แท้จริง โดยได้รับทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ปัจจุบันการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างกว้างขวาง ไม่สามารถที่จะบันทึกจำนวนผู้ที่ติดเชื้อที่มีอาการและไม่มีอาการได้ ยอดผู้ป่วยที่ได้จดแจ้งจะน้อยกว่าความเป็นจริง เพราะมีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งมีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ โดยเฉพาะในช่วงโอมิครอน มีการรายงานเฉพาะผู้ที่รับไว้ในโรงพยาบาลเท่านั้น ไม่สามารถบันทึกยอดผู้ป่วยที่ติดเชื้อจริง

จากการประเมินที่ได้มีการตรวจเลือดของสูงที่ผ่านมา น่าจะมีการติดเชื้อไปแล้วมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากร หรือน่าจะอยู่ที่ 60-70 เปอร์เซ็นต์

การศึกษาหาจำนวนผู้ติดเชื้อที่แท้จริง กำลังดำเนินการอยู่โดยได้รับทุนวิจัยจาก สวรส. จะทำการศึกษาในกลุ่มประชากรตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไปจนถึงผู้สูงอายุ โดยแบ่งกลุ่มต่าง ๆ จำนวน 1,200 คน ได้รับความร่วมมือ จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สํานักสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

โดยจะเริ่มทำการศึกษาในต้นเดือนตุลาคมนี้ และจะไปย้ายไปในจังหวัดอื่น ๆ ทุกภาคของประเทศไทย โดยการตรวจเลือดหาร่องรอยการติดเชื้อหรือตรวจ antinucleocaosid และ anti spike IgG จะทำให้ทราบจํานวนผู้ติดเชื้อ และหรือมีการฉีดวัคซีนไปแล้วเท่าใด จากภาคสนาม

ระบบภูมิต้านทานต่าง ๆ จะสอดคล้องกับการป้องกันความรุนแรงของโรค เพื่อนำมาใช้ในการวางแผน ในมาตรการการป้องกันโรค COVID-19 ของประเทศไทย ในอนาคตอันใกล้นี้ โดยเฉพาะความจำเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

ข้อมูลที่ได้นี้จะเป็นข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ สะท้อนถึงระบาดวิทยาของประเทศไทย และจะเป็นรายงานแรกของประเทศไทยที่ทำในกลุ่มประชากรขนาดใหญ่ ในการสะท้อนเหตุการณ์ที่ผ่านมาถึง 3 ปี