ทำความรู้จัก อมตะธานี หลังถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

ทำความรู้จัก บริษัท อมตะธานี จำกัด หลังมีคำสั่งศาลล้มละลายกลาง สั่งพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัท

จากกรณีที่ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คดีหมายเลขแดงที่ ล.1183/2566 กองบังคับคดีล้มละลาย 3 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2566

ให้พิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทอมตะธานี จำกัด ในฐานะลูกหนี้ที่ 1 และและนางวริศรา สร้างสุขดี ลูกหนี้ที่ 2 เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แล้ว หลังจากเจ้าหนี้ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ลูกหนี้ทั้งสองล้มละลาย

สำหรับ บริษัท อมตะธานี จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ เหล็กโครงสร้าง รวมถึงวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในหน่วยงานราชการ และเอกชน จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2556 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท และมีสถานะยังดำเนินกิจการอยู่

Advertisement

ขณะที่ข้อมูลงบการเงินที่มีการแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีเพียงปี 2556-2560 เท่านั้น โดยผลประกอบการของบริษัท เป็นดังนี้

ปี 2556

 • รายได้รวม 29,152,458.61 บาท
 • รายจ่ายรวม 29,048,372.86 บาท
 • กำไรสุทธิ 63,636.43 บาท

ปี 2557

 • รายได้รวม 90,953,989.95 บาท
 • รายจ่ายรวม 90,709,178.88 บาท
 • กำไรสุทธิ 96,872.06 บาท

ปี 2558

 • รายได้รวม 147,951,206.39 บาท
 • รายจ่ายรวม 147,395,999.96 บาท
 • กำไรสุทธิ 208,072.88 บาท

ปี 2559

 • รายได้รวม 189,582,474.93 บาท
 • รายจ่ายรวม 192,602,327.88 บาท
 • ขาดทุนุทธิ 6,203,531.03 บาท

ปี 2560

Advertisement
 • รายได้รวม 263,876,071.95 บาท
 • รายจ่ายรวม 269,726,851.58 บาท
 • ขาดทุนสุทธิ 10,605,174.63 บาท
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2566