เปิดเอกสารชี้แจง กกต. นโยบายเพื่อไทย 70 ข้อ จ่ายงบฯ 3 ล้านล้าน

เศรษฐา ทวีสิน นโยบายหาเสียงเพื่อไทย 3 ล้านล้าน

พรรคเพื่อไทย ส่งเอกสารชี้แจง กกต. ที่มาเงินที่ใช้ในนโยบายหาเสียง 70 ข้อ วงเงิน 3 ล้านล้าน 

วันที่ 20 เมษายน 2566 พรรคเพื่อไทย (พท.) ส่งเอกสารชี้แจงนโยบายต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  ตามมาตรา 57 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง

สำหรับรายละเอียดในเอกสารนโยบายที่ใช้ในการประกาศโฆษณาของพรรครวม 70 นโยบาย อาทิ นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัล ใช้วงเงิน 5.6 แสนล้านบาท โดยที่มาของเงินที่ใช้ดำเนินการ มีดังนี้

 • จากการบริหารระบบงบประมาณและระบบภาษี
 • ประมาณการรายได้รัฐที่เพิ่มขึ้นในปี 2567 จำนวน 2.6 แสนล้านบาท
 • ภาษีที่ได้มาจากผลคูณต่อเศรษฐกิจจากนโยบาย 1 แสนล้านบาท
 • การบริหารจัดการงบประมาณ 1.3 แสนล้านบาท
 • การบริหารงบประมาณด้านสวัสดิการที่ซ้ำซ้อน 9 หมื่นล้านบาท

นอกจากนี้ ทั้ง 70 นโยบาย ใช้เงินงบประมาณ 3 ล้านล้าน มีที่มางบประมาณ ความคุ้มค่า-ประโยชน์ที่จะได้รับจากนโยบาย ดังนี้ 

 • นโยบายเงินสมทบคนสร้างตัว วงเงิน  9 หมื่นล้าน
 • นโยบายสวัสดิการผู้สูงอายุ 3 แสนล้านบาท
 • รถไฟฟ้า กทม. 20 บาทตลอดสาย 4 หมื่นล้าน และส่วนอื่นอีก 8 พันล้านต่อปี
 • นโยบายเชื่อมโยงรถไฟขนส่งสินค้าจากลาวเข้าสู่ท่าเรือแหลมฉบัง และสนามบินสุวรรณภูมิ 4.5 หมื่นล้าน
 • เชื่อมโครงข่ายรถไฟความเร็วสูง ทั่วประเทศ 8 หมื่นล้าน
 • นโยบายบริหารจัดการน้ำ ไม่ท่วม ไม่แล้ง  5 แสนล้านบาท
 • เงินเดือนคนจบปริญญาตรี 2.5 หมื่นบาท ใช้เงิน 4 หมื่นล้าน
 • สนับสนุนส่งเสริมเอสเอ็มอี 3 หมื่นล้าน
 • นโยบายยกระดับ 30 บาทรักษาทุกโรค เพิ่ม 2 หมื่นล้านบาท
 • ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 3 พันล้านบาท