พบจุดหมุดนิรนาม ส.ป.ก. ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ “ธรรมนัส” ลุยตรวจเอง

ธรรมนัส พรหมเผ่า

ธรรมนัส รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพิพาท “จุดหมุดนิรนาม ส.ป.ก.” ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพิพาท “จุดหมุดนิรนาม ส.ป.ก.” พร้อมทั้งเข้าตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ว่า

จากกรณีพิพาท “จุดหมุดนิรนาม ส.ป.ก.” ที่เจ้าหน้าที่อุทยาน เขาใหญ่ ตรวจพบการบุกรุกแผ้วถางป่าในเขตอุทยาน เพื่อทำการเกษตรประมาณ 3 ไร่

โดยพบว่ามีหลักหมุด ส.ป.ก. จำนวน 3 หมุด ปักอยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งต่อมาได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบถามกลับไปยังสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ที่ดำเนินการออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 แต่ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน จนเกิดเป็นกรณีพิพาท

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นย้ำให้สองฝ่ายมีการเจรจาในทางที่ดี ซึ่งภายหลังการประชุมได้มีการจัดตั้งคณะกรรมแก้ไขปัญหาระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ จุดปักหมุด บ้านเกวปลากั้ง หมู่ 10 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดูเขตพื้นที่อุทยาน และสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ด้วย