ส่องมูลค่าตึก “เอ็กเชน-เมอร์คิวรี่” ทาวเวอร์ ทรัพย์สินกองทรัสต์ TPRIME

ส่องมูลค่าตึก “เอ็กเชน-เมอร์คิวรี่” ทาวเวอร์ ทรัพย์สินภายใต้กองทรัสต์ TPRIME

วันที่ 23 เมษายน 2567 บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ (TPRIME) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับรายละเอียดทรัพย์สินภายใต้ TPRIME ซึ่งประกอบด้วย

  • โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ (Exchange Tower)
  • โครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ (Mercury Tower)

โดยมีบริษัท ซี.ไอ.ที. แอพเพรซัล จำกัด เป็นผู้ประเมิน โดยประเมินมูลค่า ณ วันที่ 1 เมษายน 2567

สำหรับโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ (Exchange Tower) ตั้งอยู่ เลขที่ 388 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 รายละเอียดทรัพย์สิน ประกอบด้วย ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ถือครองกรรมสิทธิ์สมบูรณ์

โดยใช้วิธีการประเมิน “วิธีรายได้ (Income Approach)” มูลค่าทรัพย์สิน อยู่ที่ 8,140 ล้านบาท

Advertisment

สำหรับโครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ (Mercury Tower) ตั้งอยู่ เลขที่ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 รายละเอียดทรัพย์สิน ประกอบด้วย สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารถือครองสิทธิการเช่าคงเหลือ 11 ปี 7 เดือน 21 วัน

โดยใช้วิธีการประเมิน “วิธีรายได้ (Income Approach)” มูลค่าทรัพย์สิน อยู่ที่ 1,644 ล้านบาท

Advertisment