คณบดีศิริราชเผย ในหลวงร.10 พระราชทาน100ล้านสมทบทุนสร้างตึกผู้ป่วย คาดเสร็จปี 62

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดเผยว่า เมื่อวันที่11 สิงหาคมที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ตนและคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเงินจำนวน 100,000,000 (หนึ่งร้อยล้านบาท) ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายสมุดไดอารี่ ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ ของพระองค์ท่าน เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเป็นพระราชประสงค์เดิมของพระองค์ท่านที่ว่าจำหน่ายไดอารี่ได้ก็จะนำเงินมาสมทบสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษา ทั้งยังมีพระราชประสงค์เพื่อให้อาคารนี้สามารถดูแลผู้ป่วยด้อยโอกาสได้

นพ.ประสิทธิ์ กล่าวต่อว่า ส่วนความคืบหน้าการก่อสร่างอาคารนี้คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในเดือนสิงหาคม 2561จำนวนทั้งสิ้น8ชั้น และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน2562 และขณะนี้ก็จะเป็นการรับบริจาคเพื่อซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่อไป โดยประชาชนสามารถบริจาคเป็นเงินหรือคุรุภัณฑ์ก็ได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับโครงการก่อสร้าง อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา เป็นโครงการสุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่ รพ.ศิริราช ซึ่งจะเป็นอาคารรวมผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 5,000 ล้านบาท ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 2,000 ล้านบาท โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณารับเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุนก่อสร้าง อาคารนี้จะมีความสูง 25 ชั้น มีจำนวนเตียงผู้ป่วย 355 เตียง มีศูนย์ความเป็นเลิศ 14 ศูนย์ ห้องไอ.ซี.ยู. 62 ห้อง โดยไม่มีห้องพิเศษ

 


ที่มา มติชนออนไลน์