คนใช้รถต้องรู้! สระบุรีประกาศ 5 พื้นที่กำหนดความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

วันที่ 8 กรกฎาคม พล.ต.ต.ชัยรัตน์ ทิพยจันทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.สระบุรี เจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า พื้นที่ใน จ.สระบุรี ประกาศพื้นใน สระบุรี ที่กำหนดความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่งโมง มี ดังนี้ 1. ถนนพหลโยธิน ช่วงกิโลเมตรที่ 85+400 ถึง กิโลเมตรที่ 87+000 ช่อง หนองแค-หินกอง ต.หนองแค องหนองแค 2. ถนนพหลโยธิน ช่วงกิโลเมตรที่ 93+200 ถึงกิโลเมตรที่ 93+900 ช่วง หินกอง-ปากข้าวสาร ต.ห้วยทราย อ.หนองแค 3. ถนนพหลโยธิน ช่วงกิโลเมตรที่ 105+000 ถึงกิโลเมตรที่ 111+000 ช่วง ปากข้าวสาร-แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ต.ปากเพรียว อ.เมือง

4. ถนนพหลโยธิน ช่วงกิโลเมตรที่ 122+000 ถึงกิโลเมตรที่ 131+000 กำหนดความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กิโลเมตรที่ 122+000 ถึง กิโลเมตรที่ 123+083 ช่วง ปากข้าวสาร-แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ต.ดาวเรือง อ.เมือง กิโลเมตรที่ 123+083 ถึงกิโลเมตรที่ 123+746 ช่วง ปากข้าวสาร-แยกสวนพฤกษศาสตร์ ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี กิโลเมตรที่ 123+746 ถึงกิโลเมตรที่ 129+369 ช่วง แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค-แยกโรงเรียนสุธีวิทยา ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระกียรติ จ.สระบุรี กิโลเมตรที่ 129+369 ถึง กิโลเมตรที่ 131+000 ช่วง แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค-แยกโรงเรียนสุธีวิทยา ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท

5. ถนนพหลโยธิน ช่วงกิโลเมตรที่ 134+000 ถึงกิโลเมตรที่ 136+000 ช่วง แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค-แยกโรงเรียนสุธีวิทยา ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท ประกาศดังกล่าวนี้เริ่มตั้งแต่ วันที่ 3 กรกฏาคม 2560 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 139 และคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 529/2555 ลงวันที่ 7 กันยายน 2555

 

ที่มา มติชนออนไลน์

Advertisment