สมเด็จพระสันตะปาปาเยือนไทย เปิดกำหนดการ 20-23 พ.ย.นี้ 

REUTERS/Remo Casilli

“สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส” หรือ โป๊ปฟรังซิส พระประมุขศาสนจักรโรมันคาทอลิก เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในรอบ 35 ปี ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายนนี้ ท่ามกลางการรอคอยของคริสต์ศาสนิกชนชาวไทย

สำหรับกำหนดการสำคัญระหว่างการเสด็จเยือนครั้งนี้ ได้แก่ การเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เป็นการส่วนพระองคฺ และพิธีบูชาขอบพระคุณ หรือ พิธีมิสซาฯ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ ซึ่งคาดว่าจะมีคริสต์ศาสนิกชนที่ลงทะเบียนมาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ สมเด็จพระสันตะปาปายังมีกำหนดการสำคัญอื่น ๆ อีก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กำหนดการพระสันตะปาปาเยือนไทย

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

12:30 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 กองบัญชาการกองทัพอากาศ อาคาร 2 ดอนเมือง

12:30 น.  พิธีการต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบัญชาการกองทัพอากาศ อาคาร 2 ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 21พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

09:00  น. พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ บริเวณลานด้านหน้าทำเนียบรัฐบาล

09:15 น. พบกับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ณ ห้องรับรอง “งาช้าง” ภายในทำเนียบรัฐบาล

09:30 น. พบกับคณะรัฐบาล ผู้นำบริหารฝ่ายบ้านเมือง ข้าราชการ คณะทูตานุทูต

ภายในตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  “พระสันตะปาปาปราศรัย”

10:00 น. เสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร  “พระสันตะปาปาปฏิสันถาร”

11:15 น. เสด็จโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์เพื่อประทานโอวาทแก่บุคลากรทางการแพทย์
ของโรงพยาบาลคาทอลิกทั้ง 4 โรงพยาบาล “พระสันตะปาปาประทานโอวาท”

12:00 น. ทรงเยี่ยมอวยพรผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ภายในอาคารร้อยปีบารมีบุญ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
เสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ สถานสมณทูตวาติกัน

16:55 น. เสด็จเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

18:00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ “พระสันตะปาปาเทศน์”

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

10:00 น. พบกับคณะบาทหลวง นักบวชชายหญิง นักพรต สามเณร ผู้ฝึกหัด ครูคำสอน  ภายในวัดคาทอลิกนักบุญเปโตร สามพราน  “พระสันตะปาปาปราศรัย”

11:00 น. พบบรรดาบิชอปของไทยและของสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย (FABC)  ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง “พระสันตะปาปาปราศรัย”

11:50 น. พบคณะนักบวชเยสุอิตที่สังกัดในประเทศไทย ภายในห้องด้านหลังสักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ สถานสมณทูตวาติกัน

15:20 น. พบผู้นำคริสตชนนิกายต่างๆ และผู้นับถือศาสนาอื่นๆ ในประเทศไทย พร้อมกับบรรดาผู้นำสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระสันตะปาปาปราศรัย”

17:00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับเยาวชน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก “พระสันตะปาปาเทศน์”

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

09:15 น. พิธีการอำลาส่งเสด็จ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 กองบัญชาการกองทัพอากาศ อาคาร 2 ดอนเมือง

09:30 น. เครื่องบินพระที่นั่งออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร มุ่งสู่กรุงโตเกียว

17:40 น. เสด็จถึงท่าอากาศยานกรุงโตเกียว-ฮาเนดะ

17:40 น. พิธีการต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานกรุงโตเกียว-ฮาเนดะ

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

“วันนี้ที่รอคอย” ของคริสตชนคาทอลิก พระสันตะปาปาเยือนไทยในรอบ 35 ปี

รวมเส้นทางปิดถนน “พระสันตะปาปา” เสด็จเยือนไทย 20-22 พ.ย.นี้

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ