ราชกิจจาฯ ออกประกาศ พื้นที่ควบคุมโควิด 77 จังหวัด มีผล 12 ก.ค.นี้

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศราชกิจจาฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งของ ศบค. ประกาศพื้นที่ควบคุมสถานการณ์โควิด 77 จังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวัง มีผลตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา จะเผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 27) ห้ามประชาชนในพื้นที่เขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และ จังหวัดชายแดนภาคใต้ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ออกจากเคหสถาน ในระหว่างเวลา 21.00 -04.00 น. ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน แล้ว

ราชกิจจานุเบกษายังเผยแพร่คำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19) ที่ 9/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง รวม 77 จังหวัด ตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 พระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

พร้อมทั้งกำหนดให้ผู้กำกับการปฎิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ปฎิบัติการให้เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับเขตพื้นที่ดังกล่าวตามบัญชีแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สำหรับบัญชีรายชื่อจังหวัดที่กำหนดระดับของพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการแนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)ที่ 9/2564 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 กำหนดไว้ดังนี้

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(สีแดงเข้ม) รวมทั้งสิ้น 10 จังหวัด
1. กรุงเทพมหานคร
2. จังหวัดนครปฐม
3. จังหวัดนราธิวาส
4. จังหวัดนนทบุรี
5. จังหวัดปทุมธานี
6. จังหวัดปัตตานี
7. จังหวัดยะลา
8. จังหวัดสมุทรปราการ
9. จังหวัดสมุทรสาคร
10. จังหวัดสงขลา


พื้นที่ควบคุมสูงสุด(สีแดง) รวมทั้งสิ้น 24 จังหวัด
1. จังหวัดกระบี่
2. จังหวัดกาญจนบุรี
3. จังหวัดฉะเชิงเทรา
4. จังหวัดชลบุรี
5. จังหวัดชัยนาท
6. จังหวัดตาก
7. จังหวัดนครนายก
8. จังหวัดนครราชสีมา
9. จังหวัดนครศรีธรรมราช
10. จังหวัดนครสวรรค์
11. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
12. จังหวัดปราจีนบุรี
13. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14. จังหวัดเพชรบุรี
15. จังหวัดระนอง
16. จังหวัดระยอง
17. จังหวัดราชบุรี
18. จังหวัดลพบุรี
19. จังหวัดสมุทรสงคราม
20. จังหวัดสระบุรี
21. จังหวัดสิงห์บุรี
22. จังหวัดสุพรรณบุรี
23. จังหวัดอ่างทอง
24. จังหวัดอุทัยธานี

พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) รวมทั้งสิ้น 25 จังหวัด
1. จังหวัดกาฬสินธุ์
2. จังหวัดกำแพงเพชร
3. จังหวัดขอนแก่น
4. จังหวัดจันทบุรี
5. จังหวัดชัยภูมิ
6. จังหวัดชุมพร
7. จังหวัดตรัง
8. จังหวัดตราด
9. จังหวัดบุรีรัมย์
10. จังหวัดพัทลุง
11. จังหวัดพิจิตร
12. จังหวัดพิษณุโลก
13. จังหวัดเพชรบูรณ์
14. จังหวัดมหาสารคาม
15. จังหวัดร้อยเอ็ด
16. จังหวัดเลย
17. จังหวัดศรีสะเกษ
18. จังหวัดสตูล
๑๙. จังหวัดสระแก้ว
20. จังหวัดสุโขทัย
21. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22. จังหวัดสุรินทร์
23. จังหวัดหนองบัวลำภู
24. จังหวัดอุดรธานี
25. จังหวัดอุบลราชธานี

พื้นที่เฝ้าระวังสูง(สีเหลือง) รวมทั้งสิ้น 18 จังหวัด
1. จังหวัดเชียงราย
2. จังหวัดเชียงใหม่
3. จังหวัดนครพนม
4. จังหวัดน่าน
5. จังหวัดบึงกาฬ
6. จังหวัดพะเยา
7. จังหวัดพังงา
8. จังหวัดแพร่
9. จังหวัดภูเก็ต
10. จังหวัดมุกดาหาร
11. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
12. จังหวัดยโสธร
13. จังหวัดลำปาง
14. จังหวัดลำพูน
15. จังหวัดสกลนคร
16. จังหวัดหนองคาย
17. จังหวัดอำนาจเจริญ
18. จังหวัดอุตรดิตถ์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ