ตั้ง “ธรณิศ กรรณสูต” นั่งประธาน อิตาเลียนไทย แทน “เปรมชัย”

ตั้ง “ธรณิศ กรรณสูต” นั่งประธานบริหาร “อิตาเลียนไทย” แทน “เปรมชัย” มีผล 2 ธ.ค. 64

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 1 ธ.ค  2564 เรื่อง แจ้งการลาออกของกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานบริหาร ความว่า

ศาลสั่งจำคุกเปรมชัย 2 ปี 6 เดือน ไม่รอลงอาญา ลดโทษคดีล่าเสือดำ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2564 มีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติรับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทของนายธวัชชัย สุทธิประภา กรรมการ เนื่องด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ 

2. อนุมัติแต่งตั้งนายวิรัช ก้องมณีรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนวาระและตำแหน่งของนายธวัชชัย ที่คงเหลืออยู่ซึ่งจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในปี 2567 (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ค. 2564-2567)

ทั้งนี้ รายชื่อคณะกรรมการในปัจจุบันเป็นดังนี้ 

1. นายไผท ชาครบัณฑิต ประธานกรรมการ 

2. นายเปรมชัย กรรณสูต กรรมการ 

3. นางนิจพร จรณะจิตต์ กรรมการ 

Advertisement

4. รศ. ดร.ภิญโญ มีชำนะ กรรมการอิสระ  

5. นายวิลเลี่ยม ลี เซนท์กราฟ กรรมการอิสระ 

6. นายปีติ กรรณสูต กรรมการ 

7. นายธรณิศ กรรณสูต กรรมการ 

8. นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน กรรมการอิสระ 

9. นายวิรัช ก้องมณีรัตน์ กรรมการ

2. อนุมัติแต่งตั้งนายธรณิศ กรรณสูต ตำแหน่งกรรมการ รองประธานบริหารอาวุโสและผู้ช่วยประธานบริหาร ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานบริหารในกรณีที่ประธานบริหารไม่สามารถปฏิบัติงานได้เพื่อให้การบริหารงานของบริษัท ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค. 2564 เป็นต้นไป

เปิดประวัติ ธรณิศ กรรณสูต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธรณิศเป็นบุตรชายคนเล็กของนายเปรมชัย กรรณสูต มีพี่น้องอีก 2 คนคือนายปิติ กรรณสูต ดำรงตำแหน่งรองประธานบริหารอาวุโส และนางสาวปราชญา กรรณสูต ดำรงตำแหน่งรองประธานบริหารอาวุโส และผู้ช่วยกรรมการรองประธานบริหารอาวุโส ปัจจุบันอายุ 32 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา 

ก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งรองประธานบริหารอาวุโสและผู้ช่วยประธานบริหารของบริษัท ถือเป็นบุตรชายที่นายเปรมชัยไว้ใจมากที่สุด

โดยเมื่อปี 2562 นายเปรมชัยเคยให้สัมภาษณ์กับ “ประชาชาติธุรกิจ” ไว้ว่า การส่งไม้ต่อธุรกิจให้กับทายาทคงต้องถึงเวลาแล้ว แต่คงไม่ใช่ในวันนี้พรุ่งนี้ ตอนนี้กำลังเตรียมอะไรให้เขา ส่วนจะเป็นใครก็ต้องดูตามความเหมาะสม แต่ก็เตรียมไว้ มีทั้งลูก ๆ ตอนนี้ลูกชายคนเล็ก (ธรณิศ กรรณสูต) ก็เข้ามาช่วยงานทั้งหมด ยังมีวิศวกรที่เป็นมืออาชีพอยู่กับเรามานาน ก็มีโอกาสทั้งนั้น แต่ผมก็ยังคงคอยให้คำแนะนำ