สุวรรณภูมิ เปิดระบบ Test & Go รับนักเดินทางทั่วโลก อีกครั้ง 1 ก.พ.นี้

สุวรรณภูมิ เปิดระบบ Test & Go รับนักเดินทางทั่วโลก อีกครั้ง 1 ก.พ.นี้
ภาพจาก Suvarnabhumi Airport

สนามบินสุวรรณภูมิ เตรียมพร้อมรับผู้โดยสารจากทั่วโลกเข้าไทย ด้วยระบบ Test & Go อีกครั้ง เริ่ม 1 ก.พ.นี้

วันที่ 30 มกราคม 2565 นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลโดยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 หรือ ศบค. ได้ปรับมาตรการป้องกัน และควบคุมโควิด-19 สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร โดยจะเริ่มให้ผู้เดินทางจากทุกประเทศทั่วโลกลงทะเบียน เพื่อขออนุญาตเข้าประเทศไทยโดยระบบ Test & Go ได้อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

นายกิตติพงศ์ กล่าวอีกว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในฐานะท่าอากาศยานหลักของประเทศมีความพร้อมในการรองรับผู้โดยสารที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ภายใต้มาตรการคัดกรองที่เข้มงวดปฏิบัติตามแนวทางโควิดฟรีเซตติ้ง ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยได้บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานร่วมกัน อาทิ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ทสภ. (EOC) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว สายการบิน ตลอดจนผู้ประกอบการโรงแรม

นายกิตติพงศ์ กล่าวว่า ทสภ. ยังคงให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ตลอดจนเน้นย้ำในการดูแลรักษาความสะอาดในทุกพื้นที่ภายในท่าอากาศยาน รวมถึงบริเวณพื้นที่จุดสัมผัสตลอด 24 ชั่วโมง และในส่วนของการให้บริการขนส่งผู้โดยสารไปยังโรงแรมที่จองล่วงหน้านั้น ในกรณีที่รถโรงแรมสำหรับผู้โดยสารระบบไทยแลนด์พาส ไม่เพียงพอ ทสภ. ได้จัดเตรียมรถแท็กซี่ที่ผ่านมาตรฐาน Sha plus และ AOT Limousine พร้อมให้บริการผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศที่จองโรงแรมไว้ล่วงหน้าตามมาตรการที่ ศบค.กำหนด ภายใต้มาตรการควบคุมการส่งผู้โดยสารที่เข้มงวดนายกิตติพงศ์กล่าวว่า สำหรับความพร้อมด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจากทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติงาน ณ ทสภ. ขณะนี้ อยู่ระหว่างการฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 ซึ่งคาดว่า ปลายเดือนกุมภาพันธ์จะสามารถฉีดได้ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้จำนวน 25,000 คน นอกจากนั้น ทสภ. ยังมีการสุ่มตรวจคัดกรองผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงด้วยวิธี ATK เป็นประจำทุกสัปดาห์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ

นายกิตติพงศ์กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม หลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศอย่างเป็นทางการ นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2565 ทสภ. ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 381,871 คน แบ่งเป็นผู้เดินทางผ่านระบบ Test & Go จำนวน 317,754 คน ระบบ Sandbox จำนวน 22,918 คน ระบบ Quarantine 7 วัน จำนวน 30,418 คน Quarantine 10 วัน จำนวน 9,950 คน และ Quarantine 14 วัน จำนวน 831 คน

 

 


 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ