ครม. อนุมัติร่างกฎกระทรวงแรงงาน ลดเงินสมทบประกันสังคม ม.33 ม.39

แรงงาน วินมอเตอร์ไซค์
Photo by Jack TAYLOR / AFP

ครม. ผ่านร่างกฎกระทรวงแรงงาน ลดอัตราเงินสมทบ นายจ้างและผู้ประกันตนจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม 3 เดือน พ.ค.-ก.ค. 2565 ช่วยลดภาระค่าครองชีพและต้นทุนการผลิต

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. …. ลดอัตราเงินสมทบ 3 เดือน ดังนี้

  • กรณี ม 33 นายจ้างและลูกจ้าง จ่ายเงินสมทบกองทุน ฯ เหลือ ฝ่ายละร้อยละ 1 จากเดิมร้อยละ 5
  • กรณี ม 39 จากเดิมร้อยละ 9 ของฐานค่าจ้าง 4,800 บาท (เดือนละ 432 บาท) ให้เหลือร้อยละ 1.9 หรือ เดือนละ 91 บาท

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.- 31 ก.ค. 2565

ทั้งนี้ การลดอัตราเงินสมทบ 3 งวดนี้ ส่งผลให้กองทุนประกันสังคมจัดเก็บเงินสมทบได้ลดลง 34,023 ล้านบาท โดยผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบลดลงเป็นเงิน 18,085 ล้านบาท และนายจ้างจ่ายเงินลดลงเป็น 15,938 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ประกันตน ทำให้สามารถนำเงินส่วนนี้ไปใช้จ่าย เสริมสภาพคล่องได้ประมาณ 1,000 – 1,800 บาทต่อคน ขณะเดียวกันนายจ้างก็มีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้น
อีกทั้ง รัฐบาลได้ใช้กลไกของกองทุนประกันสังคม เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้ประกันตนและต้นทุนการผลิตให้แก่นายจ้าง ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานจากปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคยุโรป เท่านั้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ