มอเตอร์ไซค์ ฮอนด้า เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ ใช้ “ไทยฮอนด้า”  

ชิเกโตะ คิมูระ
ชิเกโตะ คิมูระ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด

ค่ายรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ปรับชื่อบริษัทใหม่ หลังควบรวมกิจการเมื่อปีที่ผ่านมา ตัดสินใจใช้ชื่อ “ไทยฮอนด้า” เริ่ม 1 มิถุนายนนี้

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายชิเกโตะ คิมูระ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จะมีการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด

ชิเกโตะ คิมูระ
ชิเกโตะ คิมูระ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด

หลังจากก่อนหน้านี้  บริษัทได้ควบรวมกิจการ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด, บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และ บริษัท เอชพีดี จำกัด เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยใช้ชื่อ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

“ปีที่ผ่านมา ฮอนด้าได้มีการควบรวมกิจการส่วนงานขายและส่วนงานผลิตรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเข้ามาอยู่ด้วยกัน ภายใต้ชื่อ ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง เพื่อต้องการดึงจุดแข็งของแต่ละด้านมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจในไทย ซึ่งเราสามารถตอบสนองลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น ส่งมอบบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังมีความพร้อมในการรองรับความต้องการของตลาดในอนาคต”

ส่วนปีนี้ เราได้ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด เพื่อสะท้อนรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งส่วนการขายและการผลิตในประเทศไทย