รมว.แรงงานแจง เด็กจบใหม่ไม่ได้ตกงาน 1 ล้านคน มีงานทำแล้ว 80%

สุชาติ ชมกลิ่น
สุชาติ ชมกลิ่น

รมว.สุชาติ แจง เด็กจบใหม่มีงานทำแล้วกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ยันตัวเลขจากผู้ประกันตนประกันสังคม

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีที่รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ์ แฉล้มวงษ์ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า เด็กไทยตกงาน 1 ล้านคน รัฐควรทุ่มงบประมาณสนับสนุนทางการศึกษาให้คณะที่เป็นความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น เพื่อจูงใจให้เด็ก ๆ หันมาเรียนในสาขาวิชาเหล่านี้ เพื่อขับเคลื่อนตลาดแรงงานบ้านเราไม่ขาดแคลน

ซึ่งข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นั้น จากข้อมูลของสำนักงานประกันสังคม พบว่าเด็กจบใหม่ในปี 2563-2565 มีอยู่จำนวน 1,193,376 ราย เมื่อตรวจสอบจากฐานทะเบียนประกันสังคมในจำนวนนี้เป็นผู้มีงานทำ และมีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลดังกล่าวจำนวน 957,900 ราย (คิดเป็นร้อยละ 80.27) ซึ่งจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีจะมีเด็กจบใหม่ทยอยเข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา 33 ปีละหลายแสนคน ส่วนที่เหลือจะหันไปประกอบอาชีพอิสระ เข้าสู่ตลาดงานต่างประเทศ และตัดสินใจเรียนต่อทั้งในและต่างประเทศ

นายสุชาติกล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงานได้ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ co-payment จ้างงานเด็กจบใหม่จำนวน 56,492 ราย แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ จำนวน 294,916 ราย โครงการส่งเสริมรักษาการจ้างงาน SMEs เกิดการจ้างงานผู้ประกันตนรายใหม่จำนวน 57,036 ราย โครงการ Factory Sandbox เกิดการจ้างงานผู้ประกันตนรายใหม่ 48,716 ราย นอกจากนี้ ยังมีการจ้างงานภาครัฐ จาก พ.ร.ก.กู้เงินและงบประมาณประจำปี

ขณะเดียวกัน กระทรวงแรงงานยังดำเนินการฝึกทักษะฝืมือเพื่อการประกอบอาชีพ รองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ อาทิ หลักสูตรผู้ประกอบการอาหารไทย ผู้ประกอบอาหารฮาลาล นวดไทย และสปา พนักงานผสมเครื่องดื่ม บาร์เทนเดอร์ พนักงานดูแลเรือ ช่างซ่อมบำรุง คนขับรถ เน้นฝึกสาขาที่เกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวเป็นหลัก อาทิ ภูเก็ต ชลบุรี ระยอง กระบี่ เชียงใหม่ เชียงราย และกรุงเทพมหานคร เป็นต้น

กระทรวงแรงงานยังได้ให้กรมการจัดหางานจับคู่ (matching) ตำแหน่งงานจากความรู้ ความสามารถ และทักษะของเด็กจบใหม่ เพื่อให้เรียนจบแล้วสามารถได้งานทำในสถานประกอบการเหล่านั้นได้ทันที รวมทั้งจัดงานนัดพบแรงงานในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง

“จะเห็นได้ว่าผลพวงจากการที่รัฐบาล ภายใต้การนำของท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้มีการเปิดประเทศและขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวเร็ว เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น ทั้งเด็กจบใหม่และผู้ต้องการหางานทำต่างทยอยเข้าสู่ระบบ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่คลี่คลายลง จึงทำให้นักท่องเที่ยวกลับเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น” นายสุชาติกล่าว